Najděte si v novém roce ten správný opěrný bod

Vážení přátelé, jak jistě víte, podařilo se nám v loňském roce zrealizovat v rámci Programu regenerace s podporou města a farnosti očištění oltáře a restaurování stropních maleb nad oltářem v kostele sv. Vavřince. Tím bylo završeno restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla, nyní je krásný nejen obraz, ale i jeho okolí.

Během oprav se mi naskytl také zajímavý pohled na anděla, který se chce jakoby zachytit o lešeňovou trubku a tím získat opěrný bod… Vedlo mě to k zamyšlení i k návrhu na P.F. pro rok 2022, ve kterém se také my budeme muset snažit najít opěrný bod.

Pro nás křesťany je tou největší oporou sám Pán Ježíš. Je pro nás větší jistotou než prezident a vláda, zdraví či podpora, kterou máme od lidí. Je známý citát od Archiméda, který vyzývá: „Dejte mi opěrný bod a já pohnu zeměkoulí.“ Je to čistě teoretický předpoklad, protože se jednak ve vesmíru nenajde ten pevný bod a potom se nedá realizovat tak veliká páka. Zkusme však tuto větu posunout na celé lidstvo. Přestože má Bůh ten pevný a jistý bod na zemi ve svém Synu, podaří se mu pohnout lidstvem? Podaří se mu získat člověka pro správný život zde na zemi a pro myšlenku života pokračujícího? Bůh nikoho k ničemu nenutí, klepe na naše dveře a vstoupí jen když je pozván dál.

Co tedy říci závěrem? Nechte se inspirovat naším andělem a najděte si v novém roce ten správný opěrný bod, skrze který se váš život může pohnout dopředu…

Pavel Mistr, děkan římskokatolické farnosti ve Vysokém Mýtě

2022 PF

Přílohy