Jak podpořit Tříkrálovou sbírku ve Vysokém Mýtě

Jako každoročně, tak i letos probíhá ve Vysokém Mýtě Tříkrálová sbírka. Vzhledem k tomu, že skupinek koledníků není tolik, aby mohly obejít celé město, předem se omlouváme těm, které nenavštívíme. Pokud však přesto budete chtít přispět na činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí, můžete Tříkrálovou sbírku ve Vysokém Mýtě podpořit jednou z následujících možností:

 

  • Přispět do statických kasiček, umístěných ve Vysokém Mýtě od 5. ledna do 16. ledna. Jedna kasička je umístěna v budově MěÚ v ulici B. Smetany 92 v přízemí v klientském centru. Další kasička je umístěna v prodejně Konzumu Palackého 458 (Sídliště u hřbitova).

 

  • Vkladem do kasičky v kostele sv. Vavřince při mši svaté ve dnech čtvrtek 6.1. (začátek v 16:30 hod) nebo v neděli 9.1. (začátek v 9:00 hod) a také v odpoledních hodinách od 15:30 do 16:30 hod při výstavě tříkrálového betlému a společném zpívání koled.

 

  • Poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777.

 

  • Odeslat finanční dar na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777955036

 

  • Přispět při sledování TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 9. ledna 2022 od 18 hod. na ČT 1.

   

Děkujeme Vám a přejeme v novém roce 2022 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí