Tříkráloví koledníci

Děkujeme všem koledníkům, kteří se v letošním roce zapojili do Tříkrálové sbírky, a také všem, kteří sbírku podpořili.

Ve Vysokém Mýtě se do koledování zapojilo celkem 11 skupinek a umístěny jsou také dvě statické pokladničky, a to v budově MěÚ v ulici B. Smetany 92 v přízemí v klientském centru a v prodejně Konzumu Palackého 458 (Sídliště u hřbitova). Kolik se celkem vykoledovalo, bude spočítáno 18. ledna.

Kromě tradičního koledování se letos také poprvé konalo v kostele sv. Vavřince společné zpívání koled u tříkrálového betlému. Takže i ti, ke kterým tři králové nedorazili, měli možnost si spolu s koledníky zazpívat a přispět na sbírku charity.