Statistiky knihovny za rok 2021

Za rok 2021 bylo provedeno 121 výpůjček, vypůjčilo si je celkem 26 čtenářů, tj. v průměru 4,7 knih na aktivního čtenáře na rok. Průměrně se vypůjčilo cca 2,3 knih týdně.

Vypůjčeno bylo 107 knih (z celkového objemu 2 853) = cca 3,8%.

Bylo zakoupeno 30 nových knih v hodnotě 4.846 Kč + 21 knih bylo darováno. Knihovna nabízí 2.853 titulů především náboženské literatury. Od srpna 2014 bylo investováno do nových knih, oprav knih a balících fólií celkem  73.543 Kč, z darů od farníků se získalo 94.787 Kč.

Nejčtenější knihy:

  • Combeová Stéphanie: Máma odchází do kláštera, Mixa Josef: Boha neokecáš
  • Dvořáková Petra: Proměněné sny, Grün Anselm: Hory a údolí života, Vyhoření, Jelínková Hanka: Obrázkové pohádky, Křivohalvý Jaro: Hořet, ale nevyhořet, Luc René: Patnáct podobenství, Miller Les: Znamení a symboly katolické víry, Radkovský František: V Boží režii, Roger Bratr z Taizé: Vyvolit si lásku, Siostrzonek Prokop: Svatá země

Nejaktivnější čtenáři:

  • Marek Jiří 29 knih
  • Štanclovi 10 knih
  • Holková Ivana a Smoláková Jiřina 9 knih

Knihy z farní knihovny si můžete vypůjčit přímo v kostele sv. Vavřince po nedělní mši sv.