Výsledky Tříkrálové sbírky ve Vysokém Mýtě a okolí

95 611 Kč VYSOKÉ MÝTO
36 358 Kč Mistr Pavel
15 116 Kč Vích David
9 766 Kč Smoláková Jiřina (kostel sv. Vavřince)
7 116 Kč Motyčková Marie
6 262 Kč Zelenka Jiří 
6 000 Kč Stříteská Jana
4 522 Kč Motyčka Jaroslav + MŠ Pod smrkem
3 837 Kč Mlejnek Petr (skauti)
3 187 Kč Duchoslav Ondřej (skauti)
2 501 Kč Nováček Lubor (skauti)
500 Kč Kasička umístěná na MěÚ B.Smetany
446 Kč Kasička umístěná v prodejně Konzumu
23 838 Kč SLATINA
26 721 Kč ZÁMRSK
25 202 Kč VRACLAV A SEDLEC
171 372 Kč CELKEM ZA NAŠE FARNOSTI

 

Srdečně děkujeme všem vedoucím skupinek a také všem dětským koledníkům, kteří pomáhali s koledováním. Velké poděkování patří paní Janě Stříteské za organizaci a koordinaci sbírky.