Přehled křížových cest v postní době

Během postní doby budou křížové cesty probíhat v kostele sv. Vavřince vždy v pátek od 16.25 a neděli od 8.25.

den datum čas téma křížové cesty zajistí
pátek 4.3. 16:25   Loskotová Eva
neděle 6.3. 8:25 Dětská křížová cesta za mír Blajdová Radka + biřmovanci
pátek 11.3. 16:25 Prosebná křížová cesta Severová Marie
neděle 13.3. 8:25 Mládežnická křížová cesta Morávková Jolana + mládež
pátek 18.3. 16:25 Křížová cesta o strachu nejen pro seniory Smělá Jana
neděle 20.3. 8:25 Dětská křížová cesta Víškovovi (Zaháj)
pátek 25.3.  16:25 Křížová cesta na Knířovské pouti Mistr Pavel
neděle 27.3. 8:25 Křížová cesta za rodiny Smolákovi
pátek 1.4. 16:25 Hudební křížová cesta Benešovi
neděle 3.4. 8:25 Prosebná křížová cesta Loskotová Eva
pátek 8.4. 16:25 Cesta manželů za Kristem Korbel Jaroslav
neděle 10.4. 8:40 Průvod na Květnou neděli od kostela Nejsvětější Trojice x
pátek 15.4. 14:15 Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice Pastorační rada