Hlavním celebrantem Knířovské pouti bude biskupský vikář pro diakonii a pastoraci Mons. Pavel Rousek

Přílohy