Po dvou letech opět proběhla Knířovská pouť

Po dvouleté pauze způsobené pandemií se v pátek 25. března 2022 opět konala Knířovská pouť, jejíž tradice sahá až do roku 1729. Skupina poutníků vyrazila od sochy sv. Josefa, která stojí na začátku poutní cesty. Během pouti jsme se společně modlili křížovou cestu za Ukrajinu.

Hlavním celebrantem slavnostní mše sv. byl Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci.  Na závěr mše sv. jsme byli přítomni zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Text modlitby zasvěcení, kterou zaslal všem biskupům světa papež František, najdete zde.

Po mši sv. následovalo před farou společné agapé.