Oslavte s námi Velikonoce

PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:

NEDĚLE 10. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – připomínáme si slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a Jeho utrpení

08:40 průvod s ratolestmi a oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice

09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

 

ÚTERÝ 12. dubna 

15:30-17:30 – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vavřince ve VM

 

ČTVRTEK 14. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka Ježíšovy poslední večeře

17:00 mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

 

PÁTEK 15. dubna – VELKÝ PÁTEK – připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, den přísného postu, tzn. zdrženlivost od masa a omezení v jídle

07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM

14:15 – Velkopáteční křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice do chrámu sv. Vavřince ve VM

15:00 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM

 

SOBOTA 16. dubna – BÍLÁ SOBOTA – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM

21:00 – velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM

 

NEDĚLE 17. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

07:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku

09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi

13:30 – mše sv. v kostele na Knířově

 

PONDĚLÍ 18. dubna – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:30 mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

09:00 – mše sv. v kostele ve Slatině