Bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu

Za Zelený čtvrtek 14. dubna po mši sv., tj. od 18.15 do 20.00 a na Velký pátek 15. dubna po modlitbě ranních chval, tj. od 8.00 až do 13.45 bude možnost bdít v „Getsemanské zahradě“, tj. v kostele sv. Vavřince v tzv. Fabricijské kapli. Na Bílou sobotu 16. dubna bude po modlitbě ranních chval, tj. od 8.00 až do 18.00 otevřen Boží hrob.

Prosíme vás tedy, abyste se zapsali ke službě buď na seznam v kostele sv. Vavřince či přímo zde na webu do této tabulky. Moc děkujeme.