Květná neděle 2022 obrazem

Na Květnou neděli byly prošel průvod od kostela Nejsvětější Trojice, kde byly požehnány kočičky, do kostela sv. Vavřince, kde se konala mše sv. se zpívanými pašijemi.