Bílá sobota 2022 obrazem

Obřady vigilie na Bílou sobotu začaly venku před kostelem u zapáleného ohně, od kterého byla zapálena velikonoční svíce paškál. Po slavnosti světla, kdy jsme vešli do kostela za úplné tmy jen s rozsvícenými paškálky, následovala bohoslužba slova, kde se připomněly podivuhodné skutky, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy.

Další částí vigilie byla křestní bohoslužba, při které byla požehnána voda a my jsme obnovili křestní sliby. Na závěr byla slavena eucharistie a byly požehnány velikonoční pokrmy.