Velký pátek 2022 obrazem

Na Velký pátek jsme si křížovou cestou od kostela Nejsvětější Trojice do kostela sv. Vavřince připomněli poslední cestu Pána Ježíše před jeho odsouzením. Těžký kříž nesli naši ministranti spolu s panem farářem.

Velkopáteční obřady začaly za úplného ticha „prostrací“, vyjádřením nejhlubší úcty. Kříži se přišli poklonit nejen farníci, ale i širší veřejnost…

Krátké video z křížové cesty zde.