Neděle Zmrtvýchvstání 2022 obrazem

O neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně vyvrcholilo slavení velikonočních svátků. Poděkování patří také našim ministrantům, kteří význačně podpořili slavení Velikonoc, ale také za jejich celoroční službu u oltáře.