Program Noci kostelů 2022 ve Vysokém Mýtě

Letošní noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

*Společná hra: Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského

V letošní roce si připomínáme 430. výročí narození učitele národů – Jana Amose Komenského. Naše město se tedy promění v Labyrint světa, z něhož budeme hledat východisko, tj. ráj srdce. „Poutníci“ budou putovat mezi jednotlivými církvemi našeho města, plnit různé úkoly, aby mohli objevit to, co je tím pravým smyslem a pokojem života…

Hra bude mít šest zastavení, která budou zaznamenána na mapě představující Labyrint světa na půdorysu centra Vysokého Mýta. Hra končí splněním všech úkolů a úspěšným doputováním do ráje srdce. Těšit se můžete na sladkou odměnu, kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince.

 

*Chrám sv. Vavřince 17.00-21.30

17.00 společné zahájení Noci kostelů

17.30 a 19.00 komentovaná prohlídka kostela a obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla

20.30 koncert – trubkový kvartet

Tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací.

Tvořivá dílna pro děti aneb Pomozme Mendlovi s pěstováním hrachu.

Během večera si budete moci poslechnout preludování na varhany a prohlédnout výstavu Poklady ze staré knihovny vysokomýtských děkanů.

.

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-21.30

Kostel nabídne prostor ke ztišení, bude nasvícen svíčkami a bude zde hrát meditační hudba.

 

*Husův sbor 18.00-23.00

Prohlídka kostela, nabídka bramboráků a piva, výstava obrazů Jiřího Vedrala Křížová cesta.

20.00 divadlo pro děti – Hanka Voříšková

22.00 koncert sboru Otakar, společné posezení – závěr Noci kostelů

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-21.30

Prohlídka sboru a hra pro děti.

 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-21.30

Hra pro děti, grilování na zahradě, občerstvení v kavárně, prohlídka modlitebny, výstava obrázků od děti z Výtvarky.

 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-21.30

Komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj.