„Dítky, jen krátký čas jsem s vámi…“

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,

o 5. neděli velikonoční, kdy píši tento příspěvek, jsme četli úryvek od apoštola Jana, ve kterém se připomínají slova Pána Ježíše, která pronesl ve večeřadle, při poslední večeři: „Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“.

Bez toho, že bych se chtěl srovnávat s Pánem Ježíšem, bych vás také rád povzbudil k vzájemné lásce, při příležitosti svého nového úkolu, kterým mě pověřil otec biskup Jan. Po téměř 23 letech, kdy se Vysoké Mýto stalo mým druhým domovem, se budu k 1. srpnu 2022 stěhovat do nové farnosti Dolní Dobrouč. Jen krátký čas jsem s vámi. Stihneme si už jen vyjádřit vděčnost, omluvit se a popřát si vše dobré na další cestu.

O Janu evangelistovi se připomíná, že když už nemohl ani chodit, nosili ho na rukou a on stále jen opakoval větu: „Miláčkové moji, milujte se navzájem.“ Učedníci se ho tázali, proč stále opakuje jen tuto větu a on jim odpověděl: „Je to přikázání Páně, to, jestli se zachovává, stačí to.“

Nechtěl bych odejít jako apoštol Pavel, který způsobil v církevní obci bolest tím, že řekl, že jeho tvář už nespatří. Rád zůstanu v kontaktu s vámi i s tímto krásným městem, i když ho již nebudu mít služebně v péči.

Rád na vás vzpomenu i na dobrodružství, která jsem zde spolu s vámi prožil, na chrám svatého Vavřince, na město, se kterým jsme dobře spolupracovali při opravách památek i různých vstřícných akcích, na město, které jsme nejednou připodobnili k městu Jeruzalému, protože má ve svých hradbách a branách genius loci…

Tento můj příspěvek je vlastně mým poděkováním za vše hezké, co jsem spolu s vámi mohl zde prožít.

Pavel Mistr, děkan