Noc kostelů 2022 obrazem

Foto: Eliška Blajdová

V pátek 10. června 2022 se opět konala Noc kostelů, ve Vysokém Mýtě již po dvanácté. Těší se stále větší oblibě, v letošním roce bylo zaznamenáno celkem 1.770 rekordních vstupů.

Labyrint světa a Ráj srdce

Oblíbenou součástí Nocí kostelů je vždy hra, která propojuje všechny křesťanské kostely a modlitebny v našem městě. V letošním roce se nesla v duchu knihy Jana Amose Komenského Labyrint světa a Ráje srdce, neboť si připomínáme 430. výročí narození tohoto učitele národů. Všechny kostely a modlitebny byly pojmenovány některými ze ctností, o kterých mluvil Komenský ve své knize. Děti pak pomocí šifrovaných hodin měly za úkol vyluštit poselství Srdce naše neuspokojené jest, dokud se neustanoví v Tobě Bože.“ Hry se zúčastnilo přes 200 dětí mezi nimiž nechyběly ani děti z Ukrajiny, pro které byla připravena průkazka v ukrajinštině. 

Když „poutníci prokázali na všech stanovištích své ctnosti“, mohli doputovat do ráje srdce, kde na ně čekalo poselství Bůh je láska a sladká odměna v podobě perníkového srdce s tímto citátem za zvuku tlukoucího srdce…

Pomozme Mendelovi s pěstováním hrachu

Letos si připomínáme také 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, proto si děti v rámci truhlářské dílny mohly vyrobit žebříček, kterým podepřely předpěstovanou sazenici hrachu. Za celý večer se jich vyrobilo cca 70.

Na Noci kostelů nechyběla ani hudba či pohled z věží

V kostele sv. Vavřince se mohli návštěvníci během večera zaposlouchat do tónů varhan, na které hrál nevidomý varhaník Pavel Diblík. Na programu byl také koncert trubkového kvarteta z Konzervatoře Pardubice a v Husově sboru Noc kostelů zakončil koncert sboru Otakar.

Přístupné byly také obě dvě věže, na kterých návštěvníci mohli mohli obdivovat nový zvon sv. Jiří z roku 2003 i historický zvon sv. Vavřinec menší z roku 1466. Součástí programu byly také komentované prohlídky kostela.

Výstava přiblížila poklady knihovny vysokomýtských děkanů

V kostele sv. Vavřince si mohli návštěvníci prohlédnout menší výstavu, na kterou byly vybrané zajímavé knihy místních děkanů. Patrně nejstarším dodnes existujícím přírůstkem děkanské knihovny je Biblická konkordnance, vytištěná v Paříži roku 1642 a počátkem 18. století věnovaná (pod hrozbou smrtelného hříchu pro toho, kdo by si ji ponechal) děkanství ve Vysokém Mýtě místním rodákem Ferdinandem Tejnem, farářem v Neveklově. Velkým dobrodincem místní knihovny byl vraclavský expozita Matouš Cejp, který po své smrti 25. září 1837, odkázal celou svou bibliotéku čítající 156 svazků místnímu děkanství. Vystavena byla také zajímavá exlibris a supralibros z děkanské knihovny.

Bonusem byla tiskařská dílna

Výstavu knih doprovázela tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací, která přilákala nejen děti. Ty si tak mohly starou technikou vytisknout obrázek Madonny s Ježíškem a jejich úkolem pak bylo v rámci hry na obrázek dopsat citát z Bible: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“

Kostel Nejsvětější Trojice v duchu labyrintu

Tajemnou atmosféru kostela Nejsvětější Trojice v letošním roce umocnil labyrint vytvořený z rozsvícených lucerniček a vytyčené cesty. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli naše kostely a modlitebny otevřít široké veřejnosti. Městu Vysoké Mýto děkujeme za finanční podporu v rámci dotace a rodině Bouškově za tisk průkazek do hry.