Rozlučkový den

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 26. června 2022 se P. Pavel Mistr při mši sv. v kostele sv. Vavřince a farním dnu oficiálně rozloučil  se svojí farností, přestože bude nadále sloužit v našich farnostech do 31.7.2022.

Na závěr mše sv. byla promítnuta prezentace knihy P. Pavel Mistr ve Vysokém Mýtě 1999-2022, která mapuje téměř čtvrt století jeho působení v našich farnostech. Knihu si můžete prohlédnout zde.

Dalším dárkem byla kniha Poděkování P. Pavlu Mistrovi za 23 let ve Vysokém Mýtě, ve které se podařilo shromáždit fotky s poděkováním a podpisy cca 400 farníků ze všech našich farností a bratrů a sester z ekumeny. Moc děkujeme všem, kteří jste fotku do této knihy zaslali, nechali se vyfotit a napsali věnování. Je to moc pěkná vzpomínka…

Další dar tvořily kopie obrazů sv. Sarkandra a Klanění sv. Kateřiny, aby mu připomínali jeho pokoj zde na faře ve Vysokém Mýtě. Díky vašim štědrým darům bylo dalším darem jízdní kolo a nechyběl ani krásný dort, který opět vytvořila paní Marie Severová.

Své poděkování za dlouholetou spolupráci vyjádřil za město Vysoké Mýto místostarosta Martin Krejza.

Po mši sv. následovalo společné focení před kostelem a farní kavárna na farní zahradě. Odpoledne se pak konal na farní zahradě rozlučkový farní den. Počasí se vydařilo, panovala dobrá nálada, grilovaly se výborné steaky a k dispozici byla široká nabídka nápojů zákusků a dalších dobrot, za které moc děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří pomohli se stavbou party stanu, přípravou laviček na zahradě, obsluhou, přípravou nápojů, mytím nádobí a také těm, kteří nám druhý den ráno pomohli vše uklidit a dát opět do pořádku… Také děkujeme hudebníkům za hudební doprovod při mši sv. a Elišce Blajdové za službu fotografa.