Adorace za mír na Ukrajině na svátek Povýšení svatého Kříže

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.

Ve Vysokém Mýtě proběhne adorace od 13.00 do 16.00 v kapli na faře, po mši sv. bude pokračovat do 20.00 v kostele.

Zapisujte se k adoraci na seznam uprostřed kostela či zde

 

Výzva Mons. Jana Graubnera

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

spolu s biskupy českých a moravských diecézí

Praha, 15. srpna 2022

(Zdroj: cirkev.cz)