Den otce Pia

V pátek 23. září si připomínáme památku italského kněze a světce Pia z Pietrelciny, který byl známý zejména pro svá stigmata. Je mu taktéž přisuzováno mnoho zázraků, např. jasnovidectví nebo bilokace.

V tento den se bude v kostele sv. Vavřince po mši sv., která začíná v 18.00, konat přednáška, ve které vám bude tento italský světec přiblížen. Na přednášku pak naváže adorace. Jste srdečně zváni.