Na faře ve Vysokém Mýtě proběhne kurz Darování se v manželství

Kurz Darování se v manželství pomáhá odhalit klíč pro šťastné manželství, kterým je schopnost vzájemně se darovat a porozumět významu snubní lásky – nacházet v Ježíši cestu pro svůj manželský život. Tento kurz je určen nejen budoucím lektorům příprav snoubenců na manželství, ale také těm, kteří chtějí prohloubit svůj vzájemný vztah.

Setkání jsou plánována v těchto termínech:

rok 2022: 23. 10. , 20. 11., 4. 12.
rok 2023: 15. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4. + víkend 2. – 4. 6. (témata 8-10)

Jednotlivá témata:

 • Manželská láska ve světle daru
 • Síla pouta manželské lásky
 • Dar společenství – jednota v rozdílnosti
 • Utváření společného domova – hospodaření a vliv původní rodiny
 • Péče o manželskou lásku – komunikace
 • Dar odpuštění
 • Řeč manželské lásky – sexualita
 • Plodnost jako dar a odpovědné rodičovství
 • Děti jako dar – mateřství, otcovství, výchova
 • Zrání manželské lásky – cesta svatosti

Pokud se 1-2 termínů ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit, nabídneme vám možnost doplnění si tématu formou zpětného shlédnutí přednášky a zpracování krátké reflexe. Prosíme, přečtěte si pečlivě informace na letáčku.

 

TRVALÉ KURZY

Rozvíjí tzv. základní kurz (lze absolvovat i formou e-learningu) a jsou otevřené pro ty, kteří cítí ve svém srdci povoláni být zde i pro druhé (vlastní rodinu, farní rodinu, společenství…) a pomáhat druhým objevovat a žít tajemství lidské lásky v Božím plánu. Můžete si vybírat, co vám je blízké:

 • postupně prohlubovat své znalosti a uplatňovat je ve vztazích ke svým blízkým,
 • učit se doprovázet druhé manželské páry,
 • stát se lektory a provázet snoubence přípravou na manželství.

Zájemci se mohou i v průběhu roku obracet na Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail: blazkova@bihk.cz.

(Zdroj: bihk.cz)