Připravme se na Dušičky…

Blíží se doba „Dušiček“, kdy intenzivněji myslíme na ty, kteří nás již opustili. Tento čas je také spojený s možností získat plnomocné odpustky . Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11.1.2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. od 25.10.2022, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7 let.

Podmínky k získání plnomocných odpustků

Dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci za těchto podmínek:

 • 1. svátost smíření v okruhu těchto dní
 • 2. svaté přijímání
 • 3. modlitba na úmysl Svatého Otce
 • pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a vyznání víry

Od 1.11. do 8.11. je možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlatnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Příležitost ke svátosti smíření

Vysoké Mýto

 • vždy 15 min přede mší sv.
 • středa 26.10., 14.30-17.00 zpovídá P. Mistr, 17.00-18.00 a ev. po mši sv. zpovídá P. Tomšíček
 • pátek 4.11., 19.00-20.00 – Nikodémova noc, zpovídá P. Tomšíček

Vraclav

 • čtvrtek 27.10., 17.30 zpovídá P. Tomšíček

Mše sv. a pobožnosti na hřbitovech v době Dušiček

Vysoké Mýto

 • úterý 1.11., 16.00 – pobožnost na hřbitově u centrálního kříže (Prosíme ty, kteří můžou někoho ze hřbitova odvést autem do kostela, aby nabídli svoji službu.)
 • úterý 1.11., 17.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince
 • středa 2.11., 18.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince
 • pátek 4.11., 18.00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince
 • pátek 4.11., 19.00-20.00 – Nikodémova noc + svíce za zemřelé v kostele sv. Vavřince

Knířov

Vraclav

 • čtvrtek 3.11., 18.00 – mše sv. v kostele na Vraclavi

Zámrsk 

 • neděle 30.10., 8.00 – mše sv. v kostele v Zámrsku
 • neděle 6.11., 8.00 – mše sv. v kostele v Zámrsku

Slatina

 • středa 2.11., 16.30 – mše sv. v kostele na Slatině a pobožnost na hřbitově