Adventní duchovní obnova se spirituálem Biskupského gymnázia v Brně

Foto: Milada Doležalová (U3V)

Adventní duchovní obnova se bude konat v neděli 11. 12.2022 a v tento den budou zrušeny mše sv. v okolních kostelích.

PROGRAM DUCHOVNÍ OBNOVY:

9.00     kostel sv. Vavřince: svátost smíření (P. Janalík a P. Tomšíček)

9.30     kostel sv. Vavřince: mše sv. (mše sv. v ostatních farnostech tuto neděli nebudou)

10.45   fara ve VM: přednáška P. Jiřího Janalíka, spirituála Biskupského gymnázia v Brně

            samostatný program pro děti

12.00   fara ve VM: společný oběd (zapisujte se prosím na seznam v kostele)

14.00   pěší pouť do kostela v Knířově, ev. odjezd auty

15.00   kostel Zvěstování Panně Marii na Knířově: společná modlitba a požehnání