Příspěvek P. Stanislava Tomšíčka do prosincového zpravodaje

Láska a radost do každého srdce

Žijeme v době, kdy si klademe otázky: Má smysl si něco plánovat? Jak to bude s Vánocemi? Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Zvládnu nastalou situaci?

Takovéto otázky nás mohou znepokojovat a přinášet nám neklid a nejistotu. Jistoty, které jsme měli, se stávají najednou nejistými. Ti, kteří mají věci rádi přesně naplánované, musí své plány velmi rychle měnit, a to ze dne na den. Musíme konstatovat, že věci samozřejmé a ustálené se stávají proměnnými.

Avšak tato doba nás může také obohatit a pomoci nám, abychom se zaměřili na to, co je opravdu důležité. Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Křesťané ale znají toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat.

Sám si to prožil. V době jeho narození byly přeplněné, a tedy pro něho prakticky zavřené, všechny hotely a ubytovací zařízení. Musel jako novorozenec utíkat před Herodem z Betléma do Egypta. Nebyl jako cizinec zbaven sociálních kontaktů, bez možnosti telefonovat širší rodině?

Internetové obchody neexistovaly, a proto se rozhodl nás všechny už před dvěma tisíci lety obdarovávat osobně. Z celého svého života učinil dar, který nám nabízí. On nám dává své dary jinak než lidé, kteří se nám snaží udělat radost. Ježíš se rozhodl, že bude s námi osobně, přebývá v našich srdcích. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů … Ježíš s námi spojil svůj život naprosto a navždy. Všechno, co prožíváme, prožívá s námi. Rozumí nám. Vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal. Využijme proto tuto dobu a buďme s tím, kterému na nás záleží.

Chtěl bych vás pozvat 24. prosince na půlnoční mši sv. ve Vysokém Mýtě. Přeji vám o Vánocích i do nového roku pokoj a lásku betlémského dítěte, přinášejícího radost do každé rodiny, do každého srdce.

Stanislav Tomšíček,
farář Římskokatolické církve – děkanství VM