Vánoce 2022 přehledně

Adventní mše sv.

27.11.: 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
4.12.: 2. adventní neděle
11.12.: 3. adventní neděle
18.12.: 4. adventní neděle

Začátky nedělních mší sv. v našich farnostech:

08:00 1. neděli v měsíci v kostele sv. Martina v Zámrsku, 2. a 4. neděli v měsíci v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině a 3. neděli v měsíci v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově 9:30 kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
11:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi

Začátek sobotní mše sv. s nedělní platností:
18:00 v kapli na faře ve Vysokém Mýtě

Rorátní mše sv.

V prosinci se budou konat v kapli na faře každou středu od 6:10 a dále pak v sobotu 17.12. od 7:00 tzv. rorátní mše sv. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny Marie, které připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. „Rosu dejte, nebesa, shůry“

Štědrý den

Na Štědrý den v sobotu 24.12.2022 vás opět zveme od 14:00 do 15:00 ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde se budete moci PŘIJÍT POKLONIT „JEŽÍŠKOVI“ do „betlémské stáje“. Rádi si poslechneme vánoční koledy a budete si moci odnést betlémské světlo.

Jesličky v kostele sv. Vavřince

sobota 24.12.: 15:00-16:00
neděle 25.12.: 14:00-16:00
pondělí 26.12.: 14:00-16:00
sobota 31.12.: 16:00-16:30
Nový rok: 14:00-16:00
Kostel je vždy otevřený půl hodinu přede mší sv.

Při této příležitosti si budete také moci prohlédnout zrestaurovaný a nově nasvícený obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla a zrenovovaný oltář.

Program vánočních bohoslužeb

SOBOTA 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi
20:30 – mše sv. kostele v Knířově
22:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku
24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

NEDĚLE 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi
14:30 – mše sv. v kostele na Knířově – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

PONDĚLÍ 26. PROSINCE – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

ÚTERÝ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
mše sv. nebude

STŘEDA 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
mše sv. nebude

ČTVRTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
mše sv. nebude

PÁTEK 30. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s obnovou manželských slibů

SOBOTA 31. PROSINCE – SV. SILVESTR (SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ)
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY BOŽÍHO NAROZENÍ!