Farnost se rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Blajdovou

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 18.12.2022 se farnost rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Terezií Blajdovou, které k 31.12.2022 končí pracovní poloviční úvazek a který již nebyl dále obnoven.

K poděkování pastorační rady se připojil také P. Pavel Mistr, který požádal pana Davida Jakubce z farnosti Dolní Dobrouč, aby přečetl jeho dopis, který přinášíme v plném znění.

Vážení a milí farníci,

rád bych se připojil k poděkování farníků a současného děkana patera Stanislava Tomšíčka Radce Blajdové, s kterou jsem měl možnost spolupracovat od roku 2011, kdy byla v naší farnosti pokřtěna.

Brzy poté se rozhodla své znalosti doplnit studiem na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde dosáhla pro službu v církví bakalářského titulu v oboru Učitel náboženství, aby mohla svoji víru dále předávat. Brzy poté začala ve farnosti vypomáhat s výukou náboženství a snažila se do farnosti přinášet nové impulsy, jako jsou např. evangelizační kurzy Alfa, Nikodémova noc, Červená středa a další. Postupně přebírala nové a nové zodpovědnosti. Od bývalých knihovníků převzala správu farní knihovny, aktivně spolupracovala s ekumenou a od roku 2012 koordinovala Noc kostelů. V rámci svých jazykových znalostí zorganizovala také několik farních poutí do Itálie, Izraele, Portugalska, Slovenska…

V letech 2018-2020 získala možnost pracovat na tiskovém oddělení České biskupské konference, kde získala mnohé zkušenosti, které se snažila později využít k dobru farnosti. Ve spolupráci s programátorem Vojtěchem Králem vytvořila novou tvář webu farnosti, posléze založila Instagram a také facebook farnosti, na kterém jsme mohli hned po vypuknutí pandemie koronaviru vysílat pro farnost mše sv. a večerní modlitbu ve chvíli, kdy to pro nás všechny bylo moc těžké.

Dále bych jí chtěl poděkovat za význačnou pomoc v kanceláři, zvláště v době, kdy jsem potřeboval svůj věnovat čas P. Jiřímu Mannlovi, neboť některé věci se nedají dělat bez podpory druhého a ostatních.

Vytvářeli jsme společně zázemí pro Letní dětsky tábor, sami jsme začali organizovat Prázdniny s Malým oslíkem, a to všem jsme dělali rádi nad rámec svých pracovních úvazků…

Pokud máte dojem, že jme vám ubrali na možnosti vašeho uplatnění v rámci života farnosti, tak nyní přichází vaše chvíle… Byli bychom rádi, kdyby aktivity, které jsme uvedli do života a které zakotvily v našem městě, nezahynuly…

Jsem vděčný za to, že naše společná služba má své pokračování ve farnosti Dolní Dobrouč, kde je živé a aktivní farní společenství, které je vděčné za obohacení života farnosti naší službou. Neboť, jak jsem někde slyšel, tak bratrsko-sesterská spolupráce je velmi účinná.

Děkuji Vám všem a přeji Boží požehnání k slavení Božího narození a k růstu místního společenství.

P. Pavel Mistr