Ohlášky 12. 2. 2023

Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne.
Co je nad to, je ze Zlého.
(Mt 5,17-37)

Přílohy