Fotogalerie z brigády na faře na Knířově

Foto: Radka Blajdová

Ve čtvrtek 6. května proběhla na faře a na farní zahradě na Knířově brigáda, do které se zapojila především mládež našich farností. Na zahradě jsou ořezané stromy, před faru se vytáhl kmen z pokáceného smrku, aby mohl být odvezen na pilu, zahrada je posekaná a shrabaná. Na faře jsme vyklidili společenskou místnost, kde již probíhá malování, a dále jsme vyklidili další nepotřebné věci, které byly odvezené na sběrný dvůr. Na závěr brigády jsme si dali opečené buřty.

Moc děkujeme všem, kteří se do této brigády zapojili a jsme rádi, že především mladí a děti z naší farnosti, mohli opět po dlouhém lock downu navázat kontakty… Věříme, že se nám podaří připravit knířovskou faru tak, aby mohla být v létě pronajímána a mohla se zde konat různá setkání i pro mladé a rodiny našich farností.

Prázdniny s malým oslíkem aneb Putování s Mojžíšem do země zaslíbené

Stáhněte si přihlášku na Prázdniny s malým oslíkem, které budou letos trvat 8 dní a budou ve znamení Putování s Mojžíšem do země zaslíbené. Těšíme se na vás!

2021 - Tábor Vranice přihláška rodiny

 

2021 - Malý oslík plakátek

Začíná příprava na biřmování

Před časem jsme v ohláškách nabízeli přípravu na svátost biřmování, ev. na křest v dospělosti a nyní se pomalu formuje skupinka. Příprava bude určena pro mládež od 14 let a dále pro dospělé, kteří ještě nepřijali svátost biřmování, ev. eucharistie či křtu. Příprava bude probíhat cca rok v týdenních či 14-denních intervalech (během prázdnin dle možnosti) a účastníci se během ní seznámí se základy křesťanské víry.

V pondělí 3.5.2021 je od 18.00 do 19.00 nabídka osobní konzultace na faře, kam můžete přijít s vašimi dotazy.

Prosíme ty, kteří by o přípravu měli zájem, aby se nám ozvali do pátku 7.5.2021 do 20.00, který den přípravy do prázdnin by jim vyhovoval, abychom mohli již v týdnu od 10.5. naplánovat první setkání.

Jedná se o tyto možnosti termínů:

a) čtvrtky 16.15-17.40

b) pátky 18.15-19.45

c) středy 18.15-19.45

d) pondělky 18.15-19.45

Prosíme kandidáty, aby uvedli dle priorit, které z těch termínů jim vyhovují. 

Příprava by prozatím probíhala v kostele sv. Vavřince, kde je možné zachovat rozestupy, při příznivém počasí by pak mohla probíhat na farní zahradě. Pokud víte o někom, kdo by byl vhodným kandidátem této přípravy, nabídku mu prosím přepošlete.

Apoštolové a Duch Svatý jsou hlavními svědky Ježíšova Zmrtvýchvstání, staňte se i vy těmi, kteří dokáží říci druhým něco o Kristu….

 

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Nové mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro náboženské projevy analogicky aplikovat odst. 17 tohoto opatření ve smyslu výše uvedeného.

Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání liturgických obřadů, např. bohoslužby, adorace…). Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

(Zdroj: Konzistoř Biskupství královéhradeckého)

Model kostela sv. Vavřince

Model kostela sv. Vavřince můžete mít nyní doma i vy. V měřítku 1:250 ho vytvořil Petr Páv a Ing. arch. Michal Leňo na základě dokumentace autorizovaného stavitele Františka Schejbala za podpory Římskokatolické farnosti-děkanství Vysoké Mýto a Města Vysoké Mýto. Zakoupit si ho můžete v našem kostele za režijní cenu 200 Kč, kde si ho také můžete prohlédnout již složený.