Farní knihovna má nové tituly a také novou knihovnici

Milí čtenáři farní knihovny,

po delší pauze se mi podařilo zpracovat celé množství nových knih, které byly zakoupeny či darovány do farní knihovny. Těšit se tak můžete z 19 novinek vydaných v roce 2022 a 49 novinek z roku 2021, celkem ale za poslední období přibylo do farní knihovny 132 knih. Celkem tedy farní knihovna nyní obsahuje 2.985 titulů převážně náboženské literatury.

V přiloženém seznamu můžete najít knihu, která vás zajímá. Hledat můžete dle autora, názvu knihy nebo i dle různých témat (např. básně, klasická literatura, manželství, misie, povídky, vánoce, životopisy, rozhovory, duchovní život, knihy pro hledající…) či edice, národnosti autora, jména světců… Seznam v druhé záložce je seřazen od knih dle nejnovějšího data vydání (rok 2022) a knihy ve třetí záložce jsou seřazeny od nejnověji pořízených knih.

Seznam knih 20.3.2023

Z historie farní knihovny

Farní knihovnu založili 10.11.2002 knihovníci Ing. Pavel Tuháček MUDr. Miloslav Feltl. V březnu 2005 se k nim přidala paní Marie Manlová. Farní knihovnu spravovali až do roku 2014 a celkem do ní zapsali 2.286 titulů.

V září 2014 farní knihovnu převzala Mgr. Radka Blajdová, která ji spravovala až do března 2023 a celkem do farní knihovny zaevidovala 1.064 nových knih. Knihovna mohla být obohacena o nové knihy díky finančním darům farníků.

Nyní farní knihovnu přebírá paní Jiřina Smoláková (tel. 606 690 687), která pro vás bude připravovat nabídku knih, které si budete moci půjčit každou neděli po mši svaté rovnou v kostele, ev. se s ní můžete ohledně výpůjček domluvit individuálně.

Radka Blajdová

Fotogalerie z křížové cesty u Horákovy kaple

V neděli 12. března vyrazilo celkem 33 farníků z Vysokého Mýta do Dolní Dobrouče.

Od fary jsme se vydali pěšky směrem k Horákově kapli, kde jsme prošli křížovou cestu společně s P. Pavlem Mistrem a P. Stanislavem Tomšíčkem. V Horákově kapli jsme zazpívali pár písniček, napili se vody z pramene a vyrazili zpět do Dobrouče. Zde jsme si prohlédli kostel sv. Mikuláše, multifunkční D-centrum a společně poseděli na faře. Bylo to moc pěkné setkání…

Farnost se rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Blajdovou

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 18.12.2022 se farnost rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Terezií Blajdovou, které k 31.12.2022 končí pracovní poloviční úvazek a který již nebyl dále obnoven.

K poděkování pastorační rady se připojil také P. Pavel Mistr, který požádal pana Davida Jakubce z farnosti Dolní Dobrouč, aby přečetl jeho dopis, který přinášíme v plném znění.

Vážení a milí farníci,

rád bych se připojil k poděkování farníků a současného děkana patera Stanislava Tomšíčka Radce Blajdové, s kterou jsem měl možnost spolupracovat od roku 2011, kdy byla v naší farnosti pokřtěna.

Brzy poté se rozhodla své znalosti doplnit studiem na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde dosáhla pro službu v církví bakalářského titulu v oboru Učitel náboženství, aby mohla svoji víru dále předávat. Brzy poté začala ve farnosti vypomáhat s výukou náboženství a snažila se do farnosti přinášet nové impulsy, jako jsou např. evangelizační kurzy Alfa, Nikodémova noc, Červená středa a další. Postupně přebírala nové a nové zodpovědnosti. Od bývalých knihovníků převzala správu farní knihovny, aktivně spolupracovala s ekumenou a od roku 2012 koordinovala Noc kostelů. V rámci svých jazykových znalostí zorganizovala také několik farních poutí do Itálie, Izraele, Portugalska, Slovenska…

V letech 2018-2020 získala možnost pracovat na tiskovém oddělení České biskupské konference, kde získala mnohé zkušenosti, které se snažila později využít k dobru farnosti. Ve spolupráci s programátorem Vojtěchem Králem vytvořila novou tvář webu farnosti, posléze založila Instagram a také facebook farnosti, na kterém jsme mohli hned po vypuknutí pandemie koronaviru vysílat pro farnost mše sv. a večerní modlitbu ve chvíli, kdy to pro nás všechny bylo moc těžké.

Dále bych jí chtěl poděkovat za význačnou pomoc v kanceláři, zvláště v době, kdy jsem potřeboval svůj věnovat čas P. Jiřímu Mannlovi, neboť některé věci se nedají dělat bez podpory druhého a ostatních.

Vytvářeli jsme společně zázemí pro Letní dětsky tábor, sami jsme začali organizovat Prázdniny s Malým oslíkem, a to všem jsme dělali rádi nad rámec svých pracovních úvazků…

Pokud máte dojem, že jme vám ubrali na možnosti vašeho uplatnění v rámci života farnosti, tak nyní přichází vaše chvíle… Byli bychom rádi, kdyby aktivity, které jsme uvedli do života a které zakotvily v našem městě, nezahynuly…

Jsem vděčný za to, že naše společná služba má své pokračování ve farnosti Dolní Dobrouč, kde je živé a aktivní farní společenství, které je vděčné za obohacení života farnosti naší službou. Neboť, jak jsem někde slyšel, tak bratrsko-sesterská spolupráce je velmi účinná.

Děkuji Vám všem a přeji Boží požehnání k slavení Božího narození a k růstu místního společenství.

P. Pavel Mistr

Vánoce 2022 přehledně

Adventní mše sv.

27.11.: 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
4.12.: 2. adventní neděle
11.12.: 3. adventní neděle
18.12.: 4. adventní neděle

Začátky nedělních mší sv. v našich farnostech:

08:00 1. neděli v měsíci v kostele sv. Martina v Zámrsku, 2. a 4. neděli v měsíci v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině a 3. neděli v měsíci v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově 9:30 kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
11:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi

Začátek sobotní mše sv. s nedělní platností:
18:00 v kapli na faře ve Vysokém Mýtě

Rorátní mše sv.

V prosinci se budou konat v kapli na faře každou středu od 6:10 a dále pak v sobotu 17.12. od 7:00 tzv. rorátní mše sv. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny Marie, které připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. „Rosu dejte, nebesa, shůry“

Štědrý den

Na Štědrý den v sobotu 24.12.2022 vás opět zveme od 14:00 do 15:00 ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde se budete moci PŘIJÍT POKLONIT „JEŽÍŠKOVI“ do „betlémské stáje“. Rádi si poslechneme vánoční koledy a budete si moci odnést betlémské světlo.

Jesličky v kostele sv. Vavřince

sobota 24.12.: 15:00-16:00
neděle 25.12.: 14:00-16:00
pondělí 26.12.: 14:00-16:00
sobota 31.12.: 16:00-16:30
Nový rok: 14:00-16:00
Kostel je vždy otevřený půl hodinu přede mší sv.

Při této příležitosti si budete také moci prohlédnout zrestaurovaný a nově nasvícený obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla a zrenovovaný oltář.

Program vánočních bohoslužeb

SOBOTA 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi
20:30 – mše sv. kostele v Knířově
22:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku
24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

NEDĚLE 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi
14:30 – mše sv. v kostele na Knířově – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

PONDĚLÍ 26. PROSINCE – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

ÚTERÝ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
mše sv. nebude

STŘEDA 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
mše sv. nebude

ČTVRTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
mše sv. nebude

PÁTEK 30. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s obnovou manželských slibů

SOBOTA 31. PROSINCE – SV. SILVESTR (SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ)
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY BOŽÍHO NAROZENÍ!