Fotogalerie z adventní duchovní obnovy

Foto: Jolana Morávková

V neděli 11. prosince proběhla adventní duchovní obnova farnosti s R.D. Mgr. Ing. Jiřím Janalíkem, spirituálem biskupského gymnázia v Brně.

Farnost děkuje za přednášku o modlitbě, příležitost svátosti smíření, možnost sdílení při společném obědě, který připravily Maruška Drdajová a Hanka Štanclová, a mládežníkům, kteří se v paralelním programu věnovali dětem.

Duchovní obnova byla zakončena společnou pěší poutí na Knířov a modlitbou v kostele Zvěstování Panny Marie.

Příspěvek P. Stanislava Tomšíčka do prosincového zpravodaje

Láska a radost do každého srdce

Žijeme v době, kdy si klademe otázky: Má smysl si něco plánovat? Jak to bude s Vánocemi? Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Zvládnu nastalou situaci?

Takovéto otázky nás mohou znepokojovat a přinášet nám neklid a nejistotu. Jistoty, které jsme měli, se stávají najednou nejistými. Ti, kteří mají věci rádi přesně naplánované, musí své plány velmi rychle měnit, a to ze dne na den. Musíme konstatovat, že věci samozřejmé a ustálené se stávají proměnnými.

Avšak tato doba nás může také obohatit a pomoci nám, abychom se zaměřili na to, co je opravdu důležité. Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Křesťané ale znají toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat.

Sám si to prožil. V době jeho narození byly přeplněné, a tedy pro něho prakticky zavřené, všechny hotely a ubytovací zařízení. Musel jako novorozenec utíkat před Herodem z Betléma do Egypta. Nebyl jako cizinec zbaven sociálních kontaktů, bez možnosti telefonovat širší rodině?

Internetové obchody neexistovaly, a proto se rozhodl nás všechny už před dvěma tisíci lety obdarovávat osobně. Z celého svého života učinil dar, který nám nabízí. On nám dává své dary jinak než lidé, kteří se nám snaží udělat radost. Ježíš se rozhodl, že bude s námi osobně, přebývá v našich srdcích. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů … Ježíš s námi spojil svůj život naprosto a navždy. Všechno, co prožíváme, prožívá s námi. Rozumí nám. Vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal. Využijme proto tuto dobu a buďme s tím, kterému na nás záleží.

Chtěl bych vás pozvat 24. prosince na půlnoční mši sv. ve Vysokém Mýtě. Přeji vám o Vánocích i do nového roku pokoj a lásku betlémského dítěte, přinášejícího radost do každé rodiny, do každého srdce.

Stanislav Tomšíček,
farář Římskokatolické církve – děkanství VM

Adventní duchovní obnova se spirituálem Biskupského gymnázia v Brně

Foto: Milada Doležalová (U3V)

Adventní duchovní obnova se bude konat v neděli 11. 12.2022 a v tento den budou zrušeny mše sv. v okolních kostelích.

PROGRAM DUCHOVNÍ OBNOVY:

9.00     kostel sv. Vavřince: svátost smíření (P. Janalík a P. Tomšíček)

9.30     kostel sv. Vavřince: mše sv. (mše sv. v ostatních farnostech tuto neděli nebudou)

10.45   fara ve VM: přednáška P. Jiřího Janalíka, spirituála Biskupského gymnázia v Brně

            samostatný program pro děti

12.00   fara ve VM: společný oběd (zapisujte se prosím na seznam v kostele)

14.00   pěší pouť do kostela v Knířově, ev. odjezd auty

15.00   kostel Zvěstování Panně Marii na Knířově: společná modlitba a požehnání

Vysoké Mýto vzpomnělo na lidi pronásledované pro víru

Foto: Jan Štangl, Eliška Blajdová

I v letošním roce jsme se ve Vysokém Mýtě připojili k aktivitě Červená středa, která chce zvláštním způsobem upozornit na ty, kteří nemůžou svobodně vyznávat svoji víru. Na celém světě je to 6 lidí z 10…

Podívejte se na fotografie, které ukazují kostel sv. Vavřince zahalený do červené barvy, která symbolizuje krev trpících pro víru.