Farnost se rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Blajdovou

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 18.12.2022 se farnost rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Terezií Blajdovou, které k 31.12.2022 končí pracovní poloviční úvazek a který již nebyl dále obnoven.

K poděkování pastorační rady se připojil také P. Pavel Mistr, který požádal pana Davida Jakubce z farnosti Dolní Dobrouč, aby přečetl jeho dopis, který přinášíme v plném znění.

Vážení a milí farníci,

rád bych se připojil k poděkování farníků a současného děkana patera Stanislava Tomšíčka Radce Blajdové, s kterou jsem měl možnost spolupracovat od roku 2011, kdy byla v naší farnosti pokřtěna.

Brzy poté se rozhodla své znalosti doplnit studiem na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde dosáhla pro službu v církví bakalářského titulu v oboru Učitel náboženství, aby mohla svoji víru dále předávat. Brzy poté začala ve farnosti vypomáhat s výukou náboženství a snažila se do farnosti přinášet nové impulsy, jako jsou např. evangelizační kurzy Alfa, Nikodémova noc, Červená středa a další. Postupně přebírala nové a nové zodpovědnosti. Od bývalých knihovníků převzala správu farní knihovny, aktivně spolupracovala s ekumenou a od roku 2012 koordinovala Noc kostelů. V rámci svých jazykových znalostí zorganizovala také několik farních poutí do Itálie, Izraele, Portugalska, Slovenska…

V letech 2018-2020 získala možnost pracovat na tiskovém oddělení České biskupské konference, kde získala mnohé zkušenosti, které se snažila později využít k dobru farnosti. Ve spolupráci s programátorem Vojtěchem Králem vytvořila novou tvář webu farnosti, posléze založila Instagram a také facebook farnosti, na kterém jsme mohli hned po vypuknutí pandemie koronaviru vysílat pro farnost mše sv. a večerní modlitbu ve chvíli, kdy to pro nás všechny bylo moc těžké.

Dále bych jí chtěl poděkovat za význačnou pomoc v kanceláři, zvláště v době, kdy jsem potřeboval svůj věnovat čas P. Jiřímu Mannlovi, neboť některé věci se nedají dělat bez podpory druhého a ostatních.

Vytvářeli jsme společně zázemí pro Letní dětsky tábor, sami jsme začali organizovat Prázdniny s Malým oslíkem, a to všem jsme dělali rádi nad rámec svých pracovních úvazků…

Pokud máte dojem, že jme vám ubrali na možnosti vašeho uplatnění v rámci života farnosti, tak nyní přichází vaše chvíle… Byli bychom rádi, kdyby aktivity, které jsme uvedli do života a které zakotvily v našem městě, nezahynuly…

Jsem vděčný za to, že naše společná služba má své pokračování ve farnosti Dolní Dobrouč, kde je živé a aktivní farní společenství, které je vděčné za obohacení života farnosti naší službou. Neboť, jak jsem někde slyšel, tak bratrsko-sesterská spolupráce je velmi účinná.

Děkuji Vám všem a přeji Boží požehnání k slavení Božího narození a k růstu místního společenství.

P. Pavel Mistr

Vánoce 2022 přehledně

Adventní mše sv.

27.11.: 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
4.12.: 2. adventní neděle
11.12.: 3. adventní neděle
18.12.: 4. adventní neděle

Začátky nedělních mší sv. v našich farnostech:

08:00 1. neděli v měsíci v kostele sv. Martina v Zámrsku, 2. a 4. neděli v měsíci v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině a 3. neděli v měsíci v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově 9:30 kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
11:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi

Začátek sobotní mše sv. s nedělní platností:
18:00 v kapli na faře ve Vysokém Mýtě

Rorátní mše sv.

V prosinci se budou konat v kapli na faře každou středu od 6:10 a dále pak v sobotu 17.12. od 7:00 tzv. rorátní mše sv. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny Marie, které připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. „Rosu dejte, nebesa, shůry“

Štědrý den

Na Štědrý den v sobotu 24.12.2022 vás opět zveme od 14:00 do 15:00 ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde se budete moci PŘIJÍT POKLONIT „JEŽÍŠKOVI“ do „betlémské stáje“. Rádi si poslechneme vánoční koledy a budete si moci odnést betlémské světlo.

Jesličky v kostele sv. Vavřince

sobota 24.12.: 15:00-16:00
neděle 25.12.: 14:00-16:00
pondělí 26.12.: 14:00-16:00
sobota 31.12.: 16:00-16:30
Nový rok: 14:00-16:00
Kostel je vždy otevřený půl hodinu přede mší sv.

Při této příležitosti si budete také moci prohlédnout zrestaurovaný a nově nasvícený obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla a zrenovovaný oltář.

Program vánočních bohoslužeb

SOBOTA 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi
20:30 – mše sv. kostele v Knířově
22:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku
24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM

NEDĚLE 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi
14:30 – mše sv. v kostele na Knířově – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

PONDĚLÍ 26. PROSINCE – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:30 – mše sv. v kostele ve Slatině – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

ÚTERÝ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
mše sv. nebude

STŘEDA 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
mše sv. nebude

ČTVRTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
mše sv. nebude

PÁTEK 30. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s obnovou manželských slibů

SOBOTA 31. PROSINCE – SV. SILVESTR (SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ)
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022
09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM
11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2022

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY BOŽÍHO NAROZENÍ!