Rozlučkový den

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 26. června 2022 se P. Pavel Mistr při mši sv. v kostele sv. Vavřince a farním dnu oficiálně rozloučil  se svojí farností, přestože bude nadále sloužit v našich farnostech do 31.7.2022.

Na závěr mše sv. byla promítnuta prezentace knihy P. Pavel Mistr ve Vysokém Mýtě 1999-2022, která mapuje téměř čtvrt století jeho působení v našich farnostech. Knihu si můžete prohlédnout zde.

Dalším dárkem byla kniha Poděkování P. Pavlu Mistrovi za 23 let ve Vysokém Mýtě, ve které se podařilo shromáždit fotky s poděkováním a podpisy cca 400 farníků ze všech našich farností a bratrů a sester z ekumeny. Moc děkujeme všem, kteří jste fotku do této knihy zaslali, nechali se vyfotit a napsali věnování. Je to moc pěkná vzpomínka…

Další dar tvořily kopie obrazů sv. Sarkandra a Klanění sv. Kateřiny, aby mu připomínali jeho pokoj zde na faře ve Vysokém Mýtě. Díky vašim štědrým darům bylo dalším darem jízdní kolo a nechyběl ani krásný dort, který opět vytvořila paní Marie Severová.

Své poděkování za dlouholetou spolupráci vyjádřil za město Vysoké Mýto místostarosta Martin Krejza.

Po mši sv. následovalo společné focení před kostelem a farní kavárna na farní zahradě. Odpoledne se pak konal na farní zahradě rozlučkový farní den. Počasí se vydařilo, panovala dobrá nálada, grilovaly se výborné steaky a k dispozici byla široká nabídka nápojů zákusků a dalších dobrot, za které moc děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří pomohli se stavbou party stanu, přípravou laviček na zahradě, obsluhou, přípravou nápojů, mytím nádobí a také těm, kteří nám druhý den ráno pomohli vše uklidit a dát opět do pořádku… Také děkujeme hudebníkům za hudební doprovod při mši sv. a Elišce Blajdové za službu fotografa.

 

 

V půlce prázdnin se můžete těšit na koncert Pavla Helana

V neděli 31. července 2022, která bude také poslední neděli, kdy bude v našich farnostech sloužit mši sv. P. Pavel Mistr, se můžete od 17.00 v kostele sv. Vavřince těšit na koncert vlídného písničkáře Pavla Helana. Koncert se uskuteční v rámci Svatovavřineckých koncertů.

Vstupné: dospělí/mládež/děti do 15 let: 150,-Kč/70,-Kč/zdarma. Srdečně zveme!

Noc kostelů 2022 obrazem

Foto: Eliška Blajdová

V pátek 10. června 2022 se opět konala Noc kostelů, ve Vysokém Mýtě již po dvanácté. Těší se stále větší oblibě, v letošním roce bylo zaznamenáno celkem 1.770 rekordních vstupů.

Labyrint světa a Ráj srdce

Oblíbenou součástí Nocí kostelů je vždy hra, která propojuje všechny křesťanské kostely a modlitebny v našem městě. V letošním roce se nesla v duchu knihy Jana Amose Komenského Labyrint světa a Ráje srdce, neboť si připomínáme 430. výročí narození tohoto učitele národů. Všechny kostely a modlitebny byly pojmenovány některými ze ctností, o kterých mluvil Komenský ve své knize. Děti pak pomocí šifrovaných hodin měly za úkol vyluštit poselství Srdce naše neuspokojené jest, dokud se neustanoví v Tobě Bože.“ Hry se zúčastnilo přes 200 dětí mezi nimiž nechyběly ani děti z Ukrajiny, pro které byla připravena průkazka v ukrajinštině. 

Když „poutníci prokázali na všech stanovištích své ctnosti“, mohli doputovat do ráje srdce, kde na ně čekalo poselství Bůh je láska a sladká odměna v podobě perníkového srdce s tímto citátem za zvuku tlukoucího srdce…

Pomozme Mendelovi s pěstováním hrachu

Letos si připomínáme také 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, proto si děti v rámci truhlářské dílny mohly vyrobit žebříček, kterým podepřely předpěstovanou sazenici hrachu. Za celý večer se jich vyrobilo cca 70.

Na Noci kostelů nechyběla ani hudba či pohled z věží

V kostele sv. Vavřince se mohli návštěvníci během večera zaposlouchat do tónů varhan, na které hrál nevidomý varhaník Pavel Diblík. Na programu byl také koncert trubkového kvarteta z Konzervatoře Pardubice a v Husově sboru Noc kostelů zakončil koncert sboru Otakar.

Přístupné byly také obě dvě věže, na kterých návštěvníci mohli mohli obdivovat nový zvon sv. Jiří z roku 2003 i historický zvon sv. Vavřinec menší z roku 1466. Součástí programu byly také komentované prohlídky kostela.

Výstava přiblížila poklady knihovny vysokomýtských děkanů

V kostele sv. Vavřince si mohli návštěvníci prohlédnout menší výstavu, na kterou byly vybrané zajímavé knihy místních děkanů. Patrně nejstarším dodnes existujícím přírůstkem děkanské knihovny je Biblická konkordnance, vytištěná v Paříži roku 1642 a počátkem 18. století věnovaná (pod hrozbou smrtelného hříchu pro toho, kdo by si ji ponechal) děkanství ve Vysokém Mýtě místním rodákem Ferdinandem Tejnem, farářem v Neveklově. Velkým dobrodincem místní knihovny byl vraclavský expozita Matouš Cejp, který po své smrti 25. září 1837, odkázal celou svou bibliotéku čítající 156 svazků místnímu děkanství. Vystavena byla také zajímavá exlibris a supralibros z děkanské knihovny.

Bonusem byla tiskařská dílna

Výstavu knih doprovázela tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací, která přilákala nejen děti. Ty si tak mohly starou technikou vytisknout obrázek Madonny s Ježíškem a jejich úkolem pak bylo v rámci hry na obrázek dopsat citát z Bible: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“

Kostel Nejsvětější Trojice v duchu labyrintu

Tajemnou atmosféru kostela Nejsvětější Trojice v letošním roce umocnil labyrint vytvořený z rozsvícených lucerniček a vytyčené cesty. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli naše kostely a modlitebny otevřít široké veřejnosti. Městu Vysoké Mýto děkujeme za finanční podporu v rámci dotace a rodině Bouškově za tisk průkazek do hry.

Letošní Prázdniny s malým oslíkem budou inspirované knihou Na arše v šest

Prázdniny s malým oslíkem pořádáme letos již po sedmé. Konat se budou opět na Vranicích a to v termínu od pátku 1. července do pátku 8. července 2022. Srdečně zveme rodiny z naší farnosti a jejich kamarády…

Cena za 8-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.

Letošní téma bude inspirováno knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta dobrodružství. V letošním roce s námi sic nebude moci tábořit naše kamarádka oslík Naďa, ale to neznamená, že se s ní vůbec neuvidíme….

Přihlášku s informacemi najdete zde:

2022 - Tábor Vranice přihláška rodiny

Zde si můžete vytisknout plakátek:

2022 - Malý oslík plakátek