Fotogalerie z křížové cesty u Horákovy kaple

V neděli 12. března vyrazilo celkem 33 farníků z Vysokého Mýta do Dolní Dobrouče.

Od fary jsme se vydali pěšky směrem k Horákově kapli, kde jsme prošli křížovou cestu společně s P. Pavlem Mistrem a P. Stanislavem Tomšíčkem. V Horákově kapli jsme zazpívali pár písniček, napili se vody z pramene a vyrazili zpět do Dobrouče. Zde jsme si prohlédli kostel sv. Mikuláše, multifunkční D-centrum a společně poseděli na faře. Bylo to moc pěkné setkání…

Farnost se rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Blajdovou

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 18.12.2022 se farnost rozloučila s pastorační asistentkou Radkou Terezií Blajdovou, které k 31.12.2022 končí pracovní poloviční úvazek a který již nebyl dále obnoven.

K poděkování pastorační rady se připojil také P. Pavel Mistr, který požádal pana Davida Jakubce z farnosti Dolní Dobrouč, aby přečetl jeho dopis, který přinášíme v plném znění.

Vážení a milí farníci,

rád bych se připojil k poděkování farníků a současného děkana patera Stanislava Tomšíčka Radce Blajdové, s kterou jsem měl možnost spolupracovat od roku 2011, kdy byla v naší farnosti pokřtěna.

Brzy poté se rozhodla své znalosti doplnit studiem na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde dosáhla pro službu v církví bakalářského titulu v oboru Učitel náboženství, aby mohla svoji víru dále předávat. Brzy poté začala ve farnosti vypomáhat s výukou náboženství a snažila se do farnosti přinášet nové impulsy, jako jsou např. evangelizační kurzy Alfa, Nikodémova noc, Červená středa a další. Postupně přebírala nové a nové zodpovědnosti. Od bývalých knihovníků převzala správu farní knihovny, aktivně spolupracovala s ekumenou a od roku 2012 koordinovala Noc kostelů. V rámci svých jazykových znalostí zorganizovala také několik farních poutí do Itálie, Izraele, Portugalska, Slovenska…

V letech 2018-2020 získala možnost pracovat na tiskovém oddělení České biskupské konference, kde získala mnohé zkušenosti, které se snažila později využít k dobru farnosti. Ve spolupráci s programátorem Vojtěchem Králem vytvořila novou tvář webu farnosti, posléze založila Instagram a také facebook farnosti, na kterém jsme mohli hned po vypuknutí pandemie koronaviru vysílat pro farnost mše sv. a večerní modlitbu ve chvíli, kdy to pro nás všechny bylo moc těžké.

Dále bych jí chtěl poděkovat za význačnou pomoc v kanceláři, zvláště v době, kdy jsem potřeboval svůj věnovat čas P. Jiřímu Mannlovi, neboť některé věci se nedají dělat bez podpory druhého a ostatních.

Vytvářeli jsme společně zázemí pro Letní dětsky tábor, sami jsme začali organizovat Prázdniny s Malým oslíkem, a to všem jsme dělali rádi nad rámec svých pracovních úvazků…

Pokud máte dojem, že jme vám ubrali na možnosti vašeho uplatnění v rámci života farnosti, tak nyní přichází vaše chvíle… Byli bychom rádi, kdyby aktivity, které jsme uvedli do života a které zakotvily v našem městě, nezahynuly…

Jsem vděčný za to, že naše společná služba má své pokračování ve farnosti Dolní Dobrouč, kde je živé a aktivní farní společenství, které je vděčné za obohacení života farnosti naší službou. Neboť, jak jsem někde slyšel, tak bratrsko-sesterská spolupráce je velmi účinná.

Děkuji Vám všem a přeji Boží požehnání k slavení Božího narození a k růstu místního společenství.

P. Pavel Mistr

Fotogalerie z adventní duchovní obnovy

Foto: Jolana Morávková

V neděli 11. prosince proběhla adventní duchovní obnova farnosti s R.D. Mgr. Ing. Jiřím Janalíkem, spirituálem biskupského gymnázia v Brně.

Farnost děkuje za přednášku o modlitbě, příležitost svátosti smíření, možnost sdílení při společném obědě, který připravily Maruška Drdajová a Hanka Štanclová, a mládežníkům, kteří se v paralelním programu věnovali dětem.

Duchovní obnova byla zakončena společnou pěší poutí na Knířov a modlitbou v kostele Zvěstování Panny Marie.

Vysoké Mýto vzpomnělo na lidi pronásledované pro víru

Foto: Jan Štangl, Eliška Blajdová

I v letošním roce jsme se ve Vysokém Mýtě připojili k aktivitě Červená středa, která chce zvláštním způsobem upozornit na ty, kteří nemůžou svobodně vyznávat svoji víru. Na celém světě je to 6 lidí z 10…

Podívejte se na fotografie, které ukazují kostel sv. Vavřince zahalený do červené barvy, která symbolizuje krev trpících pro víru.

Oslíkáři přijeli na Víkend s malým oslíkem do Dolní Dobrouče

O víkendu 5.-6.11.2022 přijeli „oslíkáři“, tj. ti, kteří se v létě pravidelně účastní Prázdnin s malým oslíkem, na návštěvu do Dolní Dobrouče, kde od srpna působí P. Pavel Mistr. Zázemí našli v D-centru, které místní farnost vybudovala v roce 2011.

V sobotu odpoledne jsme se vydali na společnou vycházku do Horákovy kaple, která je poutním místem farnosti Dolní Dobrouč. Vybudoval ji v roce 1866 Bernard Dušek, kterému se poté, co pil vodu z místního pramene, vrátilo zdraví.

Po společné večeři nás čekala soutěž, při které jsme se „přenesli do světa včel“ a kterou pro nás připravila rodina Rohlíkova. Výhra byla sladká – skleničky medu…

V neděli dopoledne jsme slavili spolu s místní farností mši sv. v kostele sv. Mikuláše, po které následovalo agapé s promítáním o Prázdninách s malým oslíkem v D-centru.

Po společném obědě nás čekal úklid a vycházka přes hřbitov ke kříži nad vysílačem, který byl v říjnu letošního roku požehnán.

V kostele sv. Vavřince zazněly známé melodie v podání operních umělců

Foto: Vilém Procházka, Radka Blajdová

V neděli 30. října 2022 se konal v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Dušičkový koncert, který organizovala umělecká agentura Tanellno. Zazněly na něm známé duchovní melodie v podání operních zpěváků Miguel Angela Cavalcantiho a Noemy Erby. Sóla na housle zahrála Marie Dvorská a celý koncert na klavír doprovodil Augustin Kužela. 

        

 

Koncert Pavla Helana obrazem

Foto: Bohuslav Kysilka (Člověk a Víra) a Eliška Blajdová

V neděli 31. července 2022 se konal v kostele sv. Vavřince v rámci Svatovavřineckých koncertů koncert písničkáře Pavla Helana. Koncert se těšil velké přízni a hojné účasti návštěvníků. Pavel Helan představil také své hosty – jeho manželka Michaela zazpívala Dvořákovu biblickou píseň a ostatní „hosty“ sám věrohodně interpretoval. 

Děkujeme za podporu Pardubickému kraji.

Prázdniny s malým oslíkem aneb Na arše v šest obrazem

Inspirací letošních Prázdnin s malým oslíkem byla kniha Na arše v šest. Příběhem nás provázeli tři tučňáci, z nichž jenom dva dostali vstupenku na Noemovu archu. Nemohli ale nechat svého kamaráda samotného, proto ho na archu propašovali ve velkém kufru… Nad celým naloděním a plavbou dohlížela holubice, kterou tímto úkolem pověřil sám Noe. Nakonec vše dobře dopadlo a zvířátka byla zachráněna. 

Celou fotogalerii z malého oslíka najdete zde.

Tábor Vranice 2022 obrazem

Ve dnech 9.-23.7.2022 proběhl na Vranicích letní dětský tábor, kterého se v letošním roce zúčastnilo 40 dětí, včetně 8 dětí z Ukrajiny, a cca 20 vedoucích a praktikantů. Během tábora jsme se přenesli do 12. století na hrad Alborg. Děti plnily různé rytířské ctnosti, na základě kterých byly pasované na rytíře…

Více fotogalerií z tábora najdete zde.