Vysoké Mýto vzpomnělo na lidi pronásledované pro víru

Foto: Jan Štangl, Eliška Blajdová

I v letošním roce jsme se ve Vysokém Mýtě připojili k aktivitě Červená středa, která chce zvláštním způsobem upozornit na ty, kteří nemůžou svobodně vyznávat svoji víru. Na celém světě je to 6 lidí z 10…

Podívejte se na fotografie, které ukazují kostel sv. Vavřince zahalený do červené barvy, která symbolizuje krev trpících pro víru.

Oslíkáři přijeli na Víkend s malým oslíkem do Dolní Dobrouče

O víkendu 5.-6.11.2022 přijeli „oslíkáři“, tj. ti, kteří se v létě pravidelně účastní Prázdnin s malým oslíkem, na návštěvu do Dolní Dobrouče, kde od srpna působí P. Pavel Mistr. Zázemí našli v D-centru, které místní farnost vybudovala v roce 2011.

V sobotu odpoledne jsme se vydali na společnou vycházku do Horákovy kaple, která je poutním místem farnosti Dolní Dobrouč. Vybudoval ji v roce 1866 Bernard Dušek, kterému se poté, co pil vodu z místního pramene, vrátilo zdraví.

Po společné večeři nás čekala soutěž, při které jsme se „přenesli do světa včel“ a kterou pro nás připravila rodina Rohlíkova. Výhra byla sladká – skleničky medu…

V neděli dopoledne jsme slavili spolu s místní farností mši sv. v kostele sv. Mikuláše, po které následovalo agapé s promítáním o Prázdninách s malým oslíkem v D-centru.

Po společném obědě nás čekal úklid a vycházka přes hřbitov ke kříži nad vysílačem, který byl v říjnu letošního roku požehnán.

V kostele sv. Vavřince zazněly známé melodie v podání operních umělců

Foto: Vilém Procházka, Radka Blajdová

V neděli 30. října 2022 se konal v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Dušičkový koncert, který organizovala umělecká agentura Tanellno. Zazněly na něm známé duchovní melodie v podání operních zpěváků Miguel Angela Cavalcantiho a Noemy Erby. Sóla na housle zahrála Marie Dvorská a celý koncert na klavír doprovodil Augustin Kužela. 

        

 

Koncert Pavla Helana obrazem

Foto: Bohuslav Kysilka (Člověk a Víra) a Eliška Blajdová

V neděli 31. července 2022 se konal v kostele sv. Vavřince v rámci Svatovavřineckých koncertů koncert písničkáře Pavla Helana. Koncert se těšil velké přízni a hojné účasti návštěvníků. Pavel Helan představil také své hosty – jeho manželka Michaela zazpívala Dvořákovu biblickou píseň a ostatní „hosty“ sám věrohodně interpretoval. 

Děkujeme za podporu Pardubickému kraji.

Prázdniny s malým oslíkem aneb Na arše v šest obrazem

Inspirací letošních Prázdnin s malým oslíkem byla kniha Na arše v šest. Příběhem nás provázeli tři tučňáci, z nichž jenom dva dostali vstupenku na Noemovu archu. Nemohli ale nechat svého kamaráda samotného, proto ho na archu propašovali ve velkém kufru… Nad celým naloděním a plavbou dohlížela holubice, kterou tímto úkolem pověřil sám Noe. Nakonec vše dobře dopadlo a zvířátka byla zachráněna. 

Celou fotogalerii z malého oslíka najdete zde.

Tábor Vranice 2022 obrazem

Ve dnech 9.-23.7.2022 proběhl na Vranicích letní dětský tábor, kterého se v letošním roce zúčastnilo 40 dětí, včetně 8 dětí z Ukrajiny, a cca 20 vedoucích a praktikantů. Během tábora jsme se přenesli do 12. století na hrad Alborg. Děti plnily různé rytířské ctnosti, na základě kterých byly pasované na rytíře…

Více fotogalerií z tábora najdete zde.

Rozlučkový den

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 26. června 2022 se P. Pavel Mistr při mši sv. v kostele sv. Vavřince a farním dnu oficiálně rozloučil  se svojí farností, přestože bude nadále sloužit v našich farnostech do 31.7.2022.

Na závěr mše sv. byla promítnuta prezentace knihy P. Pavel Mistr ve Vysokém Mýtě 1999-2022, která mapuje téměř čtvrt století jeho působení v našich farnostech. Knihu si můžete prohlédnout zde.

Dalším dárkem byla kniha Poděkování P. Pavlu Mistrovi za 23 let ve Vysokém Mýtě, ve které se podařilo shromáždit fotky s poděkováním a podpisy cca 400 farníků ze všech našich farností a bratrů a sester z ekumeny. Moc děkujeme všem, kteří jste fotku do této knihy zaslali, nechali se vyfotit a napsali věnování. Je to moc pěkná vzpomínka…

Další dar tvořily kopie obrazů sv. Sarkandra a Klanění sv. Kateřiny, aby mu připomínali jeho pokoj zde na faře ve Vysokém Mýtě. Díky vašim štědrým darům bylo dalším darem jízdní kolo a nechyběl ani krásný dort, který opět vytvořila paní Marie Severová.

Své poděkování za dlouholetou spolupráci vyjádřil za město Vysoké Mýto místostarosta Martin Krejza.

Po mši sv. následovalo společné focení před kostelem a farní kavárna na farní zahradě. Odpoledne se pak konal na farní zahradě rozlučkový farní den. Počasí se vydařilo, panovala dobrá nálada, grilovaly se výborné steaky a k dispozici byla široká nabídka nápojů zákusků a dalších dobrot, za které moc děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří pomohli se stavbou party stanu, přípravou laviček na zahradě, obsluhou, přípravou nápojů, mytím nádobí a také těm, kteří nám druhý den ráno pomohli vše uklidit a dát opět do pořádku… Také děkujeme hudebníkům za hudební doprovod při mši sv. a Elišce Blajdové za službu fotografa.