Po dvou letech opět proběhla Knířovská pouť

Po dvouleté pauze způsobené pandemií se v pátek 25. března 2022 opět konala Knířovská pouť, jejíž tradice sahá až do roku 1729. Skupina poutníků vyrazila od sochy sv. Josefa, která stojí na začátku poutní cesty. Během pouti jsme se společně modlili křížovou cestu za Ukrajinu.

Hlavním celebrantem slavnostní mše sv. byl Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci.  Na závěr mše sv. jsme byli přítomni zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Text modlitby zasvěcení, kterou zaslal všem biskupům světa papež František, najdete zde.

Po mši sv. následovalo před farou společné agapé. 

Nabídka ubytování pro rodiny na faře na Knířově

Nabízíme ubytování pro rodiny na faře na Knířově, kde proběhla mírná rekonstrukce. Vymalovaná je společenská místnost, kuchyň, kde je i nově nainstalovaná kuchyňská linka, a sociálky. Zajištěna teplá voda. K dispozici je farní zahrada a dětské hřiště u školy.

Cena: 200 Kč/dospělý/noc, 100 Kč/dítě 3-15 let/noc. Podpoříte tak knířovskou farnost.

Více foto na webu farnosti. Více info na tel. P. Mistra (733 741 362) či R. Blajdové (775 391 600).

Fotogalerie z brigády na faře na Knířově

Foto: Radka Blajdová

Ve čtvrtek 6. května proběhla na faře a na farní zahradě na Knířově brigáda, do které se zapojila především mládež našich farností. Na zahradě jsou ořezané stromy, před faru se vytáhl kmen z pokáceného smrku, aby mohl být odvezen na pilu, zahrada je posekaná a shrabaná. Na faře jsme vyklidili společenskou místnost, kde již probíhá malování, a dále jsme vyklidili další nepotřebné věci, které byly odvezené na sběrný dvůr. Na závěr brigády jsme si dali opečené buřty.

Moc děkujeme všem, kteří se do této brigády zapojili a jsme rádi, že především mladí a děti z naší farnosti, mohli opět po dlouhém lock downu navázat kontakty… Věříme, že se nám podaří připravit knířovskou faru tak, aby mohla být v létě pronajímána a mohla se zde konat různá setkání i pro mladé a rodiny našich farností.

Fotogalerie z Knířovské pouti naruby

Foto: Eliška Blajdová

Ve čtvrtek 25. března na Slavnost Zvěstování Páně se uskutečnila Knířovská pouť, letos tzv. „naruby“. Začala modlitbou Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově a pokračovala poutní cestou do Vysokého Mýta, kde byla slavena slavnostní mše sv.

Z historie Knířovských poutí

Knířov býval známým poutním místem již v době předbarokní. Kromě tradované pověsti, že kostel založil velký mariánský ctitel, první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, se pojí ke vzniku Knířova další legenda, zachovaná v písni ze 17. století, která zmiňuje zázračné určení místa, kde má stát kostel ke cti Panny Marie.

Poprvé se píše o farním kostele Zvěstování Panně Marii v Knířově v roce 1350. Po husitských válkách se stal filiálním kostelem vysokomýtského kostela. Právě z popudu vysokomýtského děkana došlo pak v roce 1729 k obnově Knířova jako poutního místa. Do Knířova začala přicházet procesí nejen z Mýta, ale i z dalekého okolí. Poutníci kráčeli do Knířova lipovou alejí, míjeli sochu sv. Josefa, sv. Vavřince až došli k soše Panny Marii Knířvské, které je dnes umístěna vedle zvonice ve Vysokém Mýtě.