Týden modliteb za mládež

Od 14. do 21. listopadu 2021 bude probíhat Týden modliteb za mládež.

Modlitba za mládež:

Bože, náš Otče,

děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.

Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.

Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.

Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.

Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Pozvánka biskupa Tomáše Holuba k zapojení se do Týdnu modliteb za mládež:

Rozpis výuky náboženství na školní rok 2020-21

Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě

  • Pondělí 13:30-14:15   1.-4. třída   vyučující: Mgr. Pavel Mistr                        
  • Pondělí 14:15-15:00   5.-7. třída   vyučující: Mgr. Radka Blajdová
  • Pondělí 15:15-16:00   7.-8. třída   vyučující: Mgr. Radka Blajdová
  • Čtvrtek 18:30-20:00  Vesmírná mládež

 

Výuka náboženství na Knířově:

  • Pátek 12:15 – 13:15                        vyučující: Mgr. Pavel Mistr

 

Výuka náboženství na Vraclavi:

  • Pátek 13:30 – 14:15                        vyučující: Mgr. Pavel Mistr

Náboženství v novém školním roce začne 21. září

Vysoké Mýto

Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě začne v pondělí 21. září 2020. Přijďte na faru v 13:30 a domluvíme konkrétní časy výuky. Kdo končí později, ať přijde skončení vyučování.

 

Pro mládež od 8. třídy nabízíme setkávání ve čtvrtek od 18:30 na faře. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020.

Knířov a Vraclav

Výuka náboženství na Knířově začne v pátek 25. září 2020 a bude probíhat ve škole v tomto termínu:

  • Pátek 12:30 – 13:15 vyučující: Mgr. Pavel Mistr

Výuka náboženství na Vraclavi začne v pátek 25. září 2020 a bude probíhat ve škole v tomto termínu:

  • Pátek 13:30 – 14:15 vyučující: Mgr. Pavel Mistr
2020 pozvánka náboženství

Přílohy

Kurz Up2Me bude pokračovat od září

Kurz Up2Me, který je určený pro mládež ve věku 12-14 let, začal v naší farnosti Vysoké Mýto v únoru letošního roku. Kurzu se účastní cca 13 dětí převážně z našich farností a vedou ho manželé Anežka a Pavel Pavlišovi z Chocně. Vzhledem k situaci, která setkávání v rámci kurzu na jaře přerušila, bude nyní kurz dále pokračovat v těchto nedělních termínech:

20.9. (16.00-19.00)

4.10. (16.00-18.00)

11.10. (16.00-18.00)

25.10. (16.00-18.00)

8.11. (16.00-18.00)

22.11. (16.00-19.00)

Prvního podzimního setkání, tj. 20.9., se zúčastní jako host pan Jan Kršňák, který se věnuje digitálním technologiím, tj. bezpečnému chování v digitálním světě. V tento den 20.9. od 13.00 se také uskuteční v Chocni na faře beseda s panem Kršňákem, která bude určená pro rodiče. Více informací o přednášejícím a na toto téma najdete zde.

Dnes začíná Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR bude v době od 29. března do 5. dubna 2020 probíhat Týden modliteb za mládež.

Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru, kterou si můžete stáhnout níže.

I když diecézní setkání mládeže byla zrušena, nechme se povzbudit biskupem Mons. Pavlem Posádem, který je předsedou Rady ČBK pro mládež, k modlitbě:

TMM-2020-brozura

Přílohy