Noc kostelů 2022 obrazem

Foto: Eliška Blajdová

V pátek 10. června 2022 se opět konala Noc kostelů, ve Vysokém Mýtě již po dvanácté. Těší se stále větší oblibě, v letošním roce bylo zaznamenáno celkem 1.770 rekordních vstupů.

Labyrint světa a Ráj srdce

Oblíbenou součástí Nocí kostelů je vždy hra, která propojuje všechny křesťanské kostely a modlitebny v našem městě. V letošním roce se nesla v duchu knihy Jana Amose Komenského Labyrint světa a Ráje srdce, neboť si připomínáme 430. výročí narození tohoto učitele národů. Všechny kostely a modlitebny byly pojmenovány některými ze ctností, o kterých mluvil Komenský ve své knize. Děti pak pomocí šifrovaných hodin měly za úkol vyluštit poselství Srdce naše neuspokojené jest, dokud se neustanoví v Tobě Bože.“ Hry se zúčastnilo přes 200 dětí mezi nimiž nechyběly ani děti z Ukrajiny, pro které byla připravena průkazka v ukrajinštině. 

Když „poutníci prokázali na všech stanovištích své ctnosti“, mohli doputovat do ráje srdce, kde na ně čekalo poselství Bůh je láska a sladká odměna v podobě perníkového srdce s tímto citátem za zvuku tlukoucího srdce…

Pomozme Mendelovi s pěstováním hrachu

Letos si připomínáme také 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, proto si děti v rámci truhlářské dílny mohly vyrobit žebříček, kterým podepřely předpěstovanou sazenici hrachu. Za celý večer se jich vyrobilo cca 70.

Na Noci kostelů nechyběla ani hudba či pohled z věží

V kostele sv. Vavřince se mohli návštěvníci během večera zaposlouchat do tónů varhan, na které hrál nevidomý varhaník Pavel Diblík. Na programu byl také koncert trubkového kvarteta z Konzervatoře Pardubice a v Husově sboru Noc kostelů zakončil koncert sboru Otakar.

Přístupné byly také obě dvě věže, na kterých návštěvníci mohli mohli obdivovat nový zvon sv. Jiří z roku 2003 i historický zvon sv. Vavřinec menší z roku 1466. Součástí programu byly také komentované prohlídky kostela.

Výstava přiblížila poklady knihovny vysokomýtských děkanů

V kostele sv. Vavřince si mohli návštěvníci prohlédnout menší výstavu, na kterou byly vybrané zajímavé knihy místních děkanů. Patrně nejstarším dodnes existujícím přírůstkem děkanské knihovny je Biblická konkordnance, vytištěná v Paříži roku 1642 a počátkem 18. století věnovaná (pod hrozbou smrtelného hříchu pro toho, kdo by si ji ponechal) děkanství ve Vysokém Mýtě místním rodákem Ferdinandem Tejnem, farářem v Neveklově. Velkým dobrodincem místní knihovny byl vraclavský expozita Matouš Cejp, který po své smrti 25. září 1837, odkázal celou svou bibliotéku čítající 156 svazků místnímu děkanství. Vystavena byla také zajímavá exlibris a supralibros z děkanské knihovny.

Bonusem byla tiskařská dílna

Výstavu knih doprovázela tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací, která přilákala nejen děti. Ty si tak mohly starou technikou vytisknout obrázek Madonny s Ježíškem a jejich úkolem pak bylo v rámci hry na obrázek dopsat citát z Bible: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“

Kostel Nejsvětější Trojice v duchu labyrintu

Tajemnou atmosféru kostela Nejsvětější Trojice v letošním roce umocnil labyrint vytvořený z rozsvícených lucerniček a vytyčené cesty. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli naše kostely a modlitebny otevřít široké veřejnosti. Městu Vysoké Mýto děkujeme za finanční podporu v rámci dotace a rodině Bouškově za tisk průkazek do hry.

Program Noci kostelů 2022 ve Vysokém Mýtě

Letošní noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

*Společná hra: Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského

V letošní roce si připomínáme 430. výročí narození učitele národů – Jana Amose Komenského. Naše město se tedy promění v Labyrint světa, z něhož budeme hledat východisko, tj. ráj srdce. „Poutníci“ budou putovat mezi jednotlivými církvemi našeho města, plnit různé úkoly, aby mohli objevit to, co je tím pravým smyslem a pokojem života…

Hra bude mít šest zastavení, která budou zaznamenána na mapě představující Labyrint světa na půdorysu centra Vysokého Mýta. Hra končí splněním všech úkolů a úspěšným doputováním do ráje srdce. Těšit se můžete na sladkou odměnu, kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince.

 

*Chrám sv. Vavřince 17.00-21.30

17.00 společné zahájení Noci kostelů

17.30 a 19.00 komentovaná prohlídka kostela a obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla

20.30 koncert – trubkový kvartet

Tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací.

Tvořivá dílna pro děti aneb Pomozme Mendlovi s pěstováním hrachu.

Během večera si budete moci poslechnout preludování na varhany a prohlédnout výstavu Poklady ze staré knihovny vysokomýtských děkanů.

.

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-21.30

Kostel nabídne prostor ke ztišení, bude nasvícen svíčkami a bude zde hrát meditační hudba.

 

*Husův sbor 18.00-23.00

Prohlídka kostela, nabídka bramboráků a piva, výstava obrazů Jiřího Vedrala Křížová cesta.

20.00 divadlo pro děti – Hanka Voříšková

22.00 koncert sboru Otakar, společné posezení – závěr Noci kostelů

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-21.30

Prohlídka sboru a hra pro děti.

 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-21.30

Hra pro děti, grilování na zahradě, občerstvení v kavárně, prohlídka modlitebny, výstava obrázků od děti z Výtvarky.

 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-21.30

Komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj.

Útěk Svaté Rodiny do Egypta a další videa z Noci kostelů…

Podívejte se na několik video sestřihů z letošní Noci kostelů.

V úvodním videu si můžete poslechnout přivítání P. Pavla Mistra a pozdrav starosty Ing. Františka Jiraského:

V dalším videu vám Mgr. Jana Oppeltalová, Ph.D. představuje výstavu obrazů duchovních správců naší farnosti:

A posledním videu se můžete podívat na scénku „Útěk Svaté Rodiny do Egypta„:

Orlický deník: Svatá rodina z Mýta utíkala do Egypta

Program Noci kostelů ve Vysokém Mýtě zahájili v Kostele svatého Vavřince. Úvodní slovo měl nejen děkan Pavel Mistr, ale také starosta města František Jiraský. Oba vyjádřili radost nad tím, že se lidé v hojném počtu sešli společně prožít Noc kostelů.

Ústředním tématem letošního roku byla rodina, a proto se spojily všechny vysokomýtské kostely a modlitebny při společné hře určené především mladším návštěvníkům. Během té se děti spolu s Marií, Josefem a malým Ježíškem překonávali různé překážky spojené s útěkem Svaté rodiny do Egypta. Před Kostelem svatého Vavřince tak už před zahájením programu čekal osel Čeněk, na kterého krátce po půl 6 nasedla Marie s malým Ježíškem, každý zájemce si navíc s oslíkem a Svatou rodinou mohl udělat „selfíčko“. Prostředí Kostela Nejsvětější Trojice se tak například změnilo v poušť, kterou účastníci hry museli překonávat.

V Kostele svatého Vavřince navíc připravili výstavu duchovních správců, kteří působili na vysokomýtské farnosti od roku 1673. A k obdivování byl také oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie Petra Brandla, který se stal krajskou památkou roku 2020.

Bohatou prohlídku připravili také v Husově sboru, kde si zájemci mohli prohlédnout vnitřní prostory sboru a dále zhlédnout výstavu kreslených vtipů. V půl osmé vystoupil také místní pěvecký sbor Otakar a po celou dobu farář Jiří Plhák točil návštěvníkům pivo a smažily se také bramboráky.

Také Sbor Českobratrské církve evangelické vítal zájemce a k vidění byly dvou skříňové varhany.

Sbor Bratské jednoty baptistů si pak během večera připomínal 95 let církve ve Vysokém Mýtě a Sborový dům Církve bratrské nabídl možnost meditace a ztišení a pro děti připravil hry a soutěže.

A k noci kostelů se zapojilo také město Ústí nad Orlicí, kde se otevřel kostel Nanebevzetí Panny Marie včetně útěchové kaple. V městských částech to pak byla kaple sv. Gotharda v Černovíru, kostel sv. Anny v Hylvátech, hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže v Kerharticích a také kostel sv. Petra a Pavla v Knapovci.

Do letošního ročníku Noci kostelů se přihlásilo celkem 1230 kostelů a modliteben.

Zdroj: Orlický deník (Karolína Velšová)

Jaká byla Noc kostelů 2021? Podívejte se…

Foto: Radka Blajdová

Maria s Josefem na útěku do Egypta

Hra, která propojila všechny křesťanské kostely a modlitebny našeho města, byla letos v duchu „Útěku Svaté Rodiny do Egypta„.  Kromě úvodní scénky, která tuto událost přiblížila, jste měli celý večer možnost se se Svatou Rodinou a oslíkem potkat ve městě a dokonce se s nimi i vyfotit. Hry se celkem zúčastnilo cca 130 dětí a rozdalo se 80 poukázek na zmrzlinu. Se sv. Josefem jste se mohli potkat také v truhlářské dílně, kde si děti mohly vyzkoušet práci s pilou, kladivem nebo i vrtačkou.

Návštěvnost Noci kostelů byla v letošním roce hojná – kostel sv. Vavřince navštívilo během večera 535 návštěvníků a kostel Nejsvětější Trojice 325. Odhadujeme cca 1.600 vstupů do všech křesťanských kostelů a modliteben ve Vysokém Mýtě.

Výstava přiblížila historii naší farnosti

V kostele sv. Vavřince nám pro letošní Noc kostelů připravily kurátorky Mgr. Jana Oppletová, Ph.D. a Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci výstavu obrazů duchovní správců naší farnosti. Výstava obrazů a panelů s fotografiemi zde bude ke shlédnutí až do půlky září, zatímco některé vzácné exponáty byly ke shlédnutí pouze tento večer.

Poděkování patří Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě za zapůjčení vzácných exponátů, mezi kterými jistě vynikala kasule (z roku kolem 1500) s plastickými výšivkami a aplikacemi svatých. Z dalších liturgických oděvů jste z fondu farnosti mohli shlédnout dalmatiku a kasuli (z roku kolem 1750) či ornát, který dostal P. Josef Boček k 25. výročí kněžského svěcení v červnu roku 1970 od vysokomýtské farnosti. Zajímavostí byla také brašna sloužící pro uložení Eucharistie, kterou nosil kněz při návštěvách nemocných farníků (po 1800), naposledy používaná P. Josefem Bartolomějem Kulhavým v Knířově.

Poušť kolem kostela Nejsvětější Trojice

Svatá Rodina na útěku do Egypta musela na cestě zdolávat různá nebezpečí, mezi která jistě patřil přechod pouští. U kostela Nejsvětější Trojice byla vytvořena poušť a děti měly za úkol donést do Jákobovy studny vodu a zapamatovat si alespoň jeden biblický citát na téma poušť. Uvnitř kostela, který byl tradičně nasvícen svíčkami, mohli příchozí nalézt prostor ke ztišení a modlitbě.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli kostel sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice otevřít široké veřejnosti.  Děkujeme zvláště těm, kteří byli na Noci kostelů ve službě celý večer: Jiřině a Petrovi Smolákovým, kteří zajistili kostel Nejsvětější Trojice, Terezce Morávkové a Šimonovi Axmanovi, kteří jako Svatá Rodina s oslíkem projeli celé město, Honzovi Dvořákovi a Pavlovi Víškovi ml., kteří společně s P. Pavlem Mistrem vedli Truhlářkou dílnu u sv. Josefa, a Pavlovi Diblíkovi, který celý večer provázel návštěvníky sv. Vavřince svou hrou na varhany.

Dále děkujeme také vám, kdo jste nám zapůjčili či zaslali své fotografie, které připomínají duchovní správce, kteří v minulosti působili v naší farnosti.

Děkujeme Městu Vysoké Mýto za finanční podporu v rámci dotace, rodině Axmanově za zapůjčení oslíka, panu Grimovi z penziónu Jangelec za dopravu oslíka a pohřební službě Bouškovi za tisk průkazek do hry.

Program Noci kostelů 2021 ve Vysokém Mýtě

*Společná hraÚtěk Svaté Rodiny do Egypta“

Letošní rok byl vyhlášen Rokem rodiny, a proto propojí všechny kostely a modlitebny našeho města společná hra, při které budeme spolu s Josefem, Marií a malým Ježíškem překonávat různé překážky na cestě do Egypta. Poukážeme tak na hodnoty, které jsou pro chod rodiny důležité, zvláště v této době, kdy žijí rodiny ještě více natěsno. Cílem hry je uvědomit si, že všechny překážky v rodině můžete zdolat jen společnými silami a zájmem o druhého. „Vždyť jsme přeci rodina, musíme si pomáhat…“

Hra bude mít šest zastavení, které budou zaznamenány na mapě představující cestu do Egypta, na půdorysu centra Vysokého Mýta. Po splnění úkolu získá soutěžící samolepku s vyobrazením překážky. Hra končí splněním všech úkolů a úspěšným doputováním do cíle cesty. Odměnou za hru bude poukázka na zmrzlinu dle vlastního výběru, kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince.

*Selfíčko se Svatou Rodinou a oslíkem 17.40-20.00

Svatá Rodina utíká s oslíkem do Egypta a setkat se ní budete moci ve Vysokém Mýtě mezi jednotlivými kostely a modlitebnami. Když se vám podaří, vyfotit si se Svatou Rodinou selfíčko, můžete si do kostela sv. Vavřince přijít pro speciální odměnu…

*Chrám sv. Vavřince 17.00-23.00

Celý večer:         výstava obrazů duchovních správců, kteří působili v naší farnosti od roku 1673, preludování na varhany

17.00-17.40        společné zahájení Noci kostelů, scénka „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“, zahájení výstavy

17.40-20.00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří, zvonu sv. Vavřince a kůru

17.40-21.30      „Truhlářská dílna sv. Josefa“

17.45-18.15        komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců

19.00-19.30       komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-22.30

Celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, meditační hudba

Kolem kostela bude vytvořena poušť – jako jedna z překážek, kterou Svatá Rodina musela překonat na cestě do Egypta. Na cestě se však mohla občerstvit u Jakobovy studny, kterou vy sami pomůžete naplnit vodou.

 

*Husův sbor 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky, pivo

19.30                  koncert sboru Otakar

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka kostela a zajímavých dvou skříňových varhan, soutěžní hra pro děti dle počasí ve sborovém sále či na farské zahradě

 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka budovy, možnost meditace, ztišení, hry a soutěže pro děti, malé občerstvení

20.30                  večer chval se skupinou Naam

 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-22.00

Celý večer:         připomenutí 95 let církve ve Vysokém Mýtě, komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj

Noc kostelů představí duchovní správce, kteří působili v naší farnosti

Již za necelé dva měsíce, v pátek 28. května 2021, se bude opět konat Noc kostelů, letos ve Vysokém Mýtě již po desáté.

Součástí programu v kostele sv. Vavřince bude připomenutí vysokomýtských duchovních správců, kteří spoluutvářeli dějinný příběh zdejší farnosti a byli jejími průvodci a ochránci. Osu takto pojaté historie vysokomýtské farnosti budou tvořit dobové portréty místních děkanů, doprovázené životními medailonky a řada drobností, které jsou s nimi spojeny – ať již se jedná o rukopisy, tištěné knihy z jejich majetku, liturgické textilie, fotografie a další. Některé z vystavených předmětů budou také na výstavu jen zapůjčeny, proto ji v úplnosti bude možné shlédnout během Noci kostelů a také o následující neděli. Portrétní galerie, představující důležité osobnosti z dějin vysokomýtské farnosti, zůstane vystavena až do konce září roku 2021. 

Chtěli bychom vyzvat vás farníky – pokud vlastníte některé předměty či památky na naše bývalé duchovní správce, zda byste se nám ozvali a mohli event. dané předměty na výstavu v rámci Noci kostelů zapůjčit. Děkujeme za spolupráci.