Oslíkáři přijeli na Víkend s malým oslíkem do Dolní Dobrouče

O víkendu 5.-6.11.2022 přijeli „oslíkáři“, tj. ti, kteří se v létě pravidelně účastní Prázdnin s malým oslíkem, na návštěvu do Dolní Dobrouče, kde od srpna působí P. Pavel Mistr. Zázemí našli v D-centru, které místní farnost vybudovala v roce 2011.

V sobotu odpoledne jsme se vydali na společnou vycházku do Horákovy kaple, která je poutním místem farnosti Dolní Dobrouč. Vybudoval ji v roce 1866 Bernard Dušek, kterému se poté, co pil vodu z místního pramene, vrátilo zdraví.

Po společné večeři nás čekala soutěž, při které jsme se „přenesli do světa včel“ a kterou pro nás připravila rodina Rohlíkova. Výhra byla sladká – skleničky medu…

V neděli dopoledne jsme slavili spolu s místní farností mši sv. v kostele sv. Mikuláše, po které následovalo agapé s promítáním o Prázdninách s malým oslíkem v D-centru.

Po společném obědě nás čekal úklid a vycházka přes hřbitov ke kříži nad vysílačem, který byl v říjnu letošního roku požehnán.

Prázdniny s malým oslíkem aneb Na arše v šest obrazem

Inspirací letošních Prázdnin s malým oslíkem byla kniha Na arše v šest. Příběhem nás provázeli tři tučňáci, z nichž jenom dva dostali vstupenku na Noemovu archu. Nemohli ale nechat svého kamaráda samotného, proto ho na archu propašovali ve velkém kufru… Nad celým naloděním a plavbou dohlížela holubice, kterou tímto úkolem pověřil sám Noe. Nakonec vše dobře dopadlo a zvířátka byla zachráněna. 

Celou fotogalerii z malého oslíka najdete zde.

Letošní Prázdniny s malým oslíkem budou inspirované knihou Na arše v šest

Prázdniny s malým oslíkem pořádáme letos již po sedmé. Konat se budou opět na Vranicích a to v termínu od pátku 1. července do pátku 8. července 2022. Srdečně zveme rodiny z naší farnosti a jejich kamarády…

Cena za 8-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.

Letošní téma bude inspirováno knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta dobrodružství. V letošním roce s námi sic nebude moci tábořit naše kamarádka oslík Naďa, ale to neznamená, že se s ní vůbec neuvidíme….

Přihlášku s informacemi najdete zde:

2022 - Tábor Vranice přihláška rodiny

Zde si můžete vytisknout plakátek:

2022 - Malý oslík plakátek

Prázdniny s malým oslíkem aneb Putování s Mojžíšem do země zaslíbené obrazem

Foto: Eliška Blajdová

Téma letošních Prázdnin s malým oslíkem bylo Putování s Mojžíšem do země zaslíbené. Na „břehu Nilu“ jsme si připomněli, jak byl Mojžíš vytažen faraónovou dcerou. V hořícím keři promluvil Hospodin k Mojžíšovi a dal mu za úkol vyvést izraelský lid z Egypta do země zaslíbené. Před odchodem jsme slavili Paschu a poté přešli suchou nohou přes “ Rákosové moře“. Na poušti k nám přilétly křepelky a mana a na „hoře Sinaj“ obdržel Mojžíš desky Desatera, zatímco nevěrní Izraelité tančili kolem zlatého telete… 

Oslíka Naďu jsme si přivedli pěšky z Dvořiště na Vranice, dále jsme uskutečnili putování „pouští“ přes tři zastávky s koupáním, oslík Naďa se účastnil každé ráno rozcvičky a na závěr nechybělo společné grilování a „večírek na seně“.

Kompletní fotogalerii najdete zde.

 

Prázdniny s malým oslíkem aneb Putování s Mojžíšem do země zaslíbené

Stáhněte si přihlášku na Prázdniny s malým oslíkem, které budou letos trvat 8 dní a budou ve znamení Putování s Mojžíšem do země zaslíbené. Těšíme se na vás!

2021 - Tábor Vranice přihláška rodiny

 

2021 - Malý oslík plakátek

Fotogalerie z Prázdnin s malým oslíkem

Foto: Eliška Blajdová

Letošní prázdniny jsme zahájili letním rodinným pobytem Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích.

Podobně, jako na Táboře s malým oslíkem, jsme si připomněli putování apoštola Pavla. S ním jsme se také vypravili ke „Středozemnímu moři“ (za Prosečí).  Připomněli jsme si také Pavlovo obrácení, křest barvířky látek Lydie a dalších žen ve Filippech a ztroskotání Pavla na Maltě atd.

První den celkem pršelo a voda v potoce, který táborem prochází, význačně stoupla. Nechyběl ani výlet na Roudnou, kterou letos zpestřily jízdy na paddelboardech. Na celodenní výlet jsme se vypravili do Luže, kde jsme v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku slavili mši sv. a poté se vydali zpět pěšky na Polanku. Nechyběly ani výtvarné dílny pro děti, mše sv. v „lesním kostelíku“ a letošní novinkou byla klouzačka do potoka. Celou dobu s námi pobýval oslík Naďa, který doprovázel ranní rozcvičky. 

Více fotografií z Prázdnin s malým oslíkem najdete zde.

Přihlašujete se na Prázdniny s malým oslíkem…

Do rodinného pobytu Prázdniny s malým oslíkem chybí necelý měsíc. Letošní 5. ročník se bude opět na Vranicích a proběhne v termínu od neděle 28. června do čtvrtka 2. července 2020. Srdečně zveme rodiny z naší farnosti a jejich kamarády…

Cena za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 1.150 Kč/dítě 3-15 let, 1.500 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.

Přihlášku s informacemi najdete zde:

2020 - Tábor Vranice přihláška rodiny

Letní dětský tábor malý oslík 2020 se bude konat na Vranicích a je určen školním dětem

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru je tento tábor alternativní nabídkou k „Táboru Vranice 2020“, který letos nebude pořádán. Konat se bude v termínu od 3. do 17. července 2020 na Vranicích, v blízkosti skalního města Toulovcovy maštale. 

Celotáborová etapová hra bude zaměřena na PUTOVÁNÍ S APOŠTOLEM PAVLEM. Děti budou moci prožít spoustu dobrodružství s tímto apoštolem národů a podívat se na místa spojená s jeho působením. V rámci tohoto tématu budeme i více putovat po okolí… Alespoň na část tábora bude přítomen také živý „malý“ oslík.

Pokud vaše děti na tábor již přihlášeny byly, nemusíte vyplňovat novou přihlášku, stačí informovat, zda přihlášení platí.

Plakátek:

2020 - Tábor Malý oslík plakátek

 

Přihláška:

2020 - Tábor Malý oslík přihláška děti