Fotogalerie z pouti Světélka do Rokole

V sobotu 23. října 2021 jsme po roční pauze způsobenou pandemií mohli opět uskutečnit pouť Světélka. Poutě se nás zúčastnilo celkem 51, autobus byl obsazený do posledního místa.

Program jsme zahájili na poutním místě Rokole, kde jsme v kostele Panny Marie Rokolské slavili společnou mši sv. V kapličce, která je kopií kapličky v německém Schönstattu, si pak mohl každý vhodit do džbánu své přímluvy. S některými manželskými páry jsme prošli Cestu manželů a poté se vydali do Slavoňova na společný oběd. Nechyběla prohlídka dřevěného kostela sv. Jana Křtitele, odkud jsme vyrazili krásnou procházkou Klopotským údolím až na kraj Nového Města nad Metují. Naši pouť zakončila procházka zámeckým parkem, krásně zbarveným podzimními barvami. 

Děti ze Světélka bojovaly na Knířově s Goliášem…

V pondělí 23. srpna 2021 se děti ze Světélka vydaly pěšky na tradiční pobyt na Knířově, který měl v letošním roce téma „David a Goliáš„. Na Knířově jsme využili nabídky místní školy a využili jejich hřiště.  V poledne se děti společně pomodlily modlitbu Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii a po obědě je čekaly různé hry v lese, kde si také připomněly a sami zahrály příběh o Davidovi, který porazil Goliáše. Jedním z dalších úkolů bylo namalovat vlastní „boj s Goliášem“, večer je čekalo opékání buřtů a „boj s Goliášem“. Díky všem, kteří se na organizaci tohoto programu podíleli.