Tábor Vranice 2022 obrazem

Ve dnech 9.-23.7.2022 proběhl na Vranicích letní dětský tábor, kterého se v letošním roce zúčastnilo 40 dětí, včetně 8 dětí z Ukrajiny, a cca 20 vedoucích a praktikantů. Během tábora jsme se přenesli do 12. století na hrad Alborg. Děti plnily různé rytířské ctnosti, na základě kterých byly pasované na rytíře…

Více fotogalerií z tábora najdete zde.

Tábor Vranice 2021 obrazem

Tábor Vranice 2021 se tradičně uskutečnil na Vranicích u Nových Hradů a zúčastnilo se ho celkem 49 dětí.

Celotáborová hra se inspirovala románem „Tajuplný ostrov“ od Julese Verna, který byl připomenut také několika hranými scénkami. Děti trávily většinu času v lese, kde hrály různé hry, nechybělo ani lovení bobříků, soutěž ve vaření, táborová pouť a výtvarné dílny pro děti během poledního klidu.

Termín Tábora Vranice 2022 je od soboty 9.7. do soboty 23.7.2022.

Více fotografií najdete zde.

Fotogalerie z Tábora s malým oslíkem

Foto: Radka Blajdová

Tábor s malým oslíkem se uskutečnil na Vranicích u Nových Hradů a zúčastnilo se ho celkem 34 dětí.

Celotáborová hra nesla název „Putování s apoštolem Pavlem“ a celou dobu jsme si připomínali příběhy z jeho života. V jednotlivých etapách měly děti za úkol poskládat kostel sv. Pavla, najít v lese ztracené listy apoštola Pavla, postavit stany s vlastnoručně vyrobenými kolíky, zachránit ztroskotané, zdokumentovat jeho cesty a osvobodit zajatého křesťana…

S apoštolem Pavlem jsme také podnikli spoustu cest, např. do Makedonie (tj. Proseče), kde jsme se snažili předat obyvatelům radostnou zvěst, ke „Středozemnímu Moři“ a dále např. do Efezu (tj. Budislavi), kde jsme slavili mši sv. atd.

Celou dobu s námi tábořil oslík Naďa, na kterém se děti několikrát svezly.

Nechyběly ani bohaté výtvarné dílny pro děti a další aktivity…

Více fotografií najdete zde.

Letní dětský tábor malý oslík 2020 se bude konat na Vranicích a je určen školním dětem

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru je tento tábor alternativní nabídkou k „Táboru Vranice 2020“, který letos nebude pořádán. Konat se bude v termínu od 3. do 17. července 2020 na Vranicích, v blízkosti skalního města Toulovcovy maštale. 

Celotáborová etapová hra bude zaměřena na PUTOVÁNÍ S APOŠTOLEM PAVLEM. Děti budou moci prožít spoustu dobrodružství s tímto apoštolem národů a podívat se na místa spojená s jeho působením. V rámci tohoto tématu budeme i více putovat po okolí… Alespoň na část tábora bude přítomen také živý „malý“ oslík.

Pokud vaše děti na tábor již přihlášeny byly, nemusíte vyplňovat novou přihlášku, stačí informovat, zda přihlášení platí.

Plakátek:

 

Přihláška: