chci jít k prvnímu svatému přijímání

Milí rodiče,

zpravidla každý rok probíhá v naší farnosti příprava dětí k prvnímu svatému přijímání, které se v naší farnosti udílí v červnu při poslední dětské mši svaté. K prvnímu svatému přijímání přistupují většinou děti ve 3. třídě, kde je příprava na přijetí této svátosti součástí výuky náboženství. Mladší děti, tj. které navštěvují 2. třídu, mohou přijmout tuto svátost, pokud se pravidelně účastní nedělní mše svaté. 

Příprava na první svaté přijímání začne… a bude probíhat cca jednou týdně. Účastní se jí jak děti, tak i rodiče v oddělené skupině. 

První svaté přijímání proběhne v kostele sv. Vavřince v neděli