chci jít ke svátosti smíření

Možnost přijmout svátost smíření, tj. jít ke zpovědi, je zpravidla vždy půl hodiny před večerní mší svatou ve všední dny. 

Zpovědní zrcadlo naše

 

Každý měsíc (kromě července) je možnost přijmout svátost smíření také během tzv. Nikodémovi noci, která se koná vždy první pátek v měsíci ve večerních hodinách (po setmění) v chrámu sv. Vavřince, který je ponořen do tmy a ticha, hraje zde pouze meditační hudba a probíhá výstav Nejsvětější Svátosti. K adoraci jsou zváni všichni.       

Termíny Nikodémovy noci pro letošní rok:

7.1.2022, 4.2.2022, 4.3.2022, 1.4.2022, 6.5.2022, 3.6.2022, 5.8.2022, 2.9.2022, 7.10.2022, 4.11.2022 (zároveň proběhne Svíce za zemřelé), 2.12.2022

Jednou ročně se naše farnost také připojuje k aktivitě „24 hodin pro Pána„, kterou vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci z podnětu papeže Františka a která probíhá před 4. nedělí postního období. Chrám sv. Vavřince je otevřen 24 hodin (z pátku na sobotu) a probíhá zde adorace a v daný čas je také možnost přijmout svátost smíření.

V letošním roce se konala 25.-26.3.2022.

2022-10 Nikodémova noc - plakát