chci nechat pokřtít dítě

Milí rodiče,

pokud chcete své děťátko nechat u nás pokřtít, kontaktujte prosím P. Pavla Mistra (tel. 728 185 336) nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600) nebo přijďte na faru nejlépe o úředních hodinách ve středu od 15.00 do 16.30. Při křtu prvního dítěte v případě, že jste neměli přípravu na církevní sňatek, se jedná přibližně o šest společných setkání. V případě, že již máte církevní sňatek či chystáte křest dalšího dítěte, jedná se zpravidla o dvě setkání. 

Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů byl pokřtěný v katolické církvi.

Pokud se jedná již o dítě předškolního věku, je důležité, aby se také účastnilo příprav. Jedná-li se o školní dítě, zveme ho nejprve na hodiny náboženství.

Úkoly a povinnosti rodičů před křtem:

1. Cca 1-2 měsíce předem se domluvit s knězem na přípravě a datu křtu.
2. Během přípravy vyplnit Křestní zápis dítěte.
3. Vybrat si vhodného kmotra. Buď může být jen jeden kmotr či jedna kmotra nebo kmotr a kmotra, tj. muž a žena. 
4. Vybrat pro dítě křesťanské jméno, nedostalo-li ho již při narození. Inspirovat se můžete na webu http://www.abcsvatych.com/ (info o svatých a přiřazení patronátů).
5. Podle možností se snažit o obnovení svých náboženských znalostí (např. si přečíst Markovo evangelium).
6. Doporučuje se přijetí svátostí (sv. zpověď – svátost smíření).
7. Obstarat si bílou roušku (může být na ní vyšito jméno dítěte a datum křtu) a křestní svíci (někdy se této funkce ujmou kmotři). S obstaráním vám můžeme vypomoci.

Kdo může být kmotrem:

– Pokřtěný křesťan římskokatolického vyznání (křesťan nekatolické vyznání může být přizván jako svědek křtu).
– Měl by být schopen pomáhat při křesťanské výchově a vést kmotřence k víře.
– Měl by to být praktikující křesťan, nejlépe biřmovaný.
– Pokud není svobodný, měl by mít platně (tj. církevně) uzavřené manželství.

Při přípravě probereme společně následující body:

Příprava na křest dítěte-list pro rodiče-brožura – nový