chci přijmout svátost nemocných

Svátost nemocných je duchovní posilou v těžké nemoci a ve stáří. Tuto svátost můžeme přijmout ve svém životě vícekrát.

Hromadně se udílí v naších kostelích vždy o 2. neděli velikonoční, individuálně ji lze přijmout na základě domluvy s P. Pavlem Mistrem (tel. 728 185 336).

Kdo může přijmout svátost nemocných:

  • Ten, kdo dovršil 65. rok.
  • Ten, kdo je těžce nemocen nebo ho čeká např. náročná operace.
  • Podmínkou je přijetí také svátosti smíření a svátosti eucharistie.