chci přijmout svátost nemocných

Svátost nemocných je duchovní posilou v těžké nemoci a ve stáří. Tuto svátost můžeme přijmout ve svém životě vícekrát.

Hromadně se udílí v naších kostelích ve stanoveném dni, individuálně ji lze přijmout na základě domluvy s P. Stanislavem Tomšíčkem (tel. 732 513 972) .

Kdo může přijmout svátost nemocných:

  • Ten, kdo dovršil 65. rok.
  • Ten, kdo je těžce nemocen nebo ho čeká např. náročná operace.
  • Podmínkou je přijetí také svátosti smíření a svátosti eucharistie.