chci se nechat pokřtít v dospělosti

Milí přátelé,

pokud máte zájem seznámit se s učením katolické církve a uvažujete o křtu nebo jste třeba byli pokřtěni jako malí a nyní se chcete dozvědět více a uvažujete o přijetí dalších svátostí v katolické církvi (tj. svátosti eucharistie, biřmování a případně svátosti manželství), rádi Vám pomůžeme. Kontaktovat můžete P. Stanislava Tomšíčka (tel. 732 513 972)  nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600) nebo přijďte na faru nejlépe o úředních hodinách ve středu od 15.00 do 16.30.

Dospělí, kteří přijímají křest, jsou při jednom obřadu zároveň biřmováni a poprvé přijímají eucharistii. Křest se uděluje jen jednou na celý život, proto, byl-li někdo pokřtěn v dětství a nyní chce začít žít životem z víry, připravuje se na svátosti eucharistie a biřmování. Existuje-li pochybnost o řádném udělení křtu, může být udělen tzv. křest pod podmínkou.

Příprava probíhá minimálně půl roku formou setkávání zpravidla jednou týdně.

Během přípravy probereme společně přibližně následující témata:

 1. Úvod – vztah s Bohem
 2. Písmo svaté
 3. Stvoření světa, prvotní hřích
 4. Abraham – praotec víry a Izák
 5. Jákob a Josef
 6. Mojžíš
 7. Osoba Ježíše Krista
 8. Duch Svatý a dary Ducha Svatého
 9. Vyznání víry, osoby Nejsvětější Trojice
 10. Základní pravdy víry
 11. Modlitba, Otčenáš
 12. Církev
 13. Svátosti
 14. Svátost křtu
 15. Svátost eucharistie, Poslední večeře, mše svatá
 16. Desatero
 17. Svátost biřmování
 18. Hřích, svátost smíření
 19. Znalostní test
 20. Osobní pohovory a příprava ke svátosti smíření
 21. Svátost smíření