chci být biřmovaný

Biřmování je svátostí “křesťanské dospělosti”, která se uděluje těm, kteří byli pokřtěni jako děti, po dosažení 14 let, horní věková hranice neexistuje.

Nebyl-li člověk pokřtěn jako dítě, přijímá v dospělosti všechny iniciační svátosti, tj. křest, svátost eucharistie a biřmování, zároveň.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit, ohledně přípravy kontaktujte P. Pavla Mistra (tel. 728 185 336) nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600).