chci být biřmovaný

Biřmování je svátostí “křesťanské dospělosti”, která se uděluje těm, kteří byli pokřtěni jako děti, po dosažení 14 let, horní věková hranice neexistuje.

Nebyl-li člověk pokřtěn jako dítě, přijímá v dospělosti všechny iniciační svátosti, tj. křest, svátost eucharistie a biřmování, zároveň.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit, ohledně přípravy kontaktujte P. Pavla Mistra (tel. 728 185 336) nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600).

Příprava na biřmování bude pokračovat na konci září 2021, k přípravě se můžete připojit.