chci být biřmovaný

Biřmování je svátostí „křesťanské dospělosti“, která se uděluje těm, kteří byli pokřtěni jako děti, po dosažení 14 let, horní věková hranice neexistuje.

Nebyl-li člověk pokřtěn jako dítě, přijímá v dospělosti všechny iniciační svátosti, tj. křest, svátost eucharistie a biřmování, zároveň.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit, ohledně přípravy kontaktujte P. Stanislava Tomšíčka (tel. 732 513 972) nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600).

V současné době příprava na biřmování v naší farnosti neprobíhá.

Témata poslední přípravy na biřmování:

setkání téma
1 Úvod – proč biřmování? vztah s Bohem
2 Písmo sv.
3 Písmo sv. – opakování a doplnění, DÚ na prázdniny: Markovo evangelium + bibl. Trio
4 Biblické pradějiny: stvoření světa, prvotní hřích 
5 Dějiny patriarchů
6 Dějiny patriarchů
7 Mojžíš
8 Osoba Ježíše Krista
9 Duch sv., dary DS
10 Vyznání víry, osoby Nejsvětější Trojice
11 Základní pravdy víry
12 Modlitba, Otčenáš
13 Církev
14 Panna Maria
15 Svátosti
16 Svátost křtu
17 Svátost eucharistie, Poslední večeře, mše sv.
18 Desatero
19 Desatero
20 Svátost biřmování
21 Hřích, svátost smíření
22 test znalostí
23 osobní pohovory