chci být biřmovaný

Biřmování je svátostí „křesťanské dospělosti“, která se uděluje těm, kteří byli pokřtěni jako děti, po dosažení 14 let, horní věková hranice neexistuje.

Nebyl-li člověk pokřtěn jako dítě, přijímá v dospělosti všechny iniciační svátosti, tj. křest, svátost eucharistie a biřmování, zároveň.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit, ohledně přípravy kontaktujte P. Pavla Mistra (tel. 728 185 336) nebo Radku Blajdovou (tel. 775 391 600).

Příprava na biřmování nyní v naší farnosti probíhá a to v těchto termínech od 18.45:

setkání datum  téma
1 15.05.2021 Úvod – proč biřmování? vztah s Bohem
2 29.05.2021 Písmo sv.
3 05.06.2021 Písmo sv. – opakování a doplnění, DÚ na prázdniny: Markovo evangelium + bibl. Trio
4 09.10.2021 Biblické pradějiny: stvoření světa, prvotní hřích 
5 16.10.2021 Dějiny patriarchů
6 15.01.2022 Dějiny patriarchů
7 29.01.2022 Mojžíš
8 19.02.2022 Osoba Ježíše Krista
9 26.02.2022 Duch sv., dary DS
10 12.03.2022 Vyznání víry, osoby Nejsvětější Trojice
11 19.03.2022 Základní pravdy víry
12 26.03.2022 Modlitba, Otčenáš
13 02.04.2022 Církev
14 09.04.2022 Panna Maria
15 23.04.2022 Svátosti
16 30.04.2022 Svátost křtu
17 07.05.2022 Svátost eucharistie, Poslední večeře, mše sv.
18 14.05.2022 Desatero
19 21.05.2022 Desatero
20 04.06.2022 Svátost biřmování
21 11.06.2022 Hřích, svátost smíření
22 18.06.2022 test znalostí
23   osobní pohovory