Akolyté

Kdo je to akolyta?

Akolyta je laik, který pomáhá knězi podávat sv. přijímání při bohoslužbě nebo nosí eucharistii nemocným.

Kdo může službu akolyty vykonávat? 

Pokud se vyskytne jednorázový problém (indispozice kněze, vysoký počet přijímajících a časová tíseň,…), může přímo kněz pověřit pro konkrétní daný okamžik vhodného věřícího, ať už muže či ženu.

Jestliže má laik tuto službu vykonávat dlouhodobě, je nutné pověření biskupem. Kandidát na akolytu má být dospělý a měl by mít ve farnosti dobré jméno. Měl by také absolvovat nějakou teologiko-liturgickou přípravu, kurz či alespoň školení.

Kdo je v našich farnostech akolytou?

  • Herman Stanko
  • Korbel Jaroslav
  • Loskotová Eva
  • Marek Jiří
  • Smolák Petr
  • Štancl Ladislav
  • Truhlář Jaroslav
  • Zelenka Jiří

Nemocným můžou eucharistii donášet také:

  • Smoláková Jiřina
  • Víšková Erika