Vesmírná mládež

Vesmír mládež se schází cca jednou za 14 dní vždy od 18.30 do 20.00 na faře ve Vysokém Mýtě.