Kostelníci

Kostelník (též sakristán) je člověk, který se stará o kostel a zvláště o sakristii, roucha kněží či ministrantů, obřadní nádoby apod. Kostelník chodí do kostela jako první a jako poslední z něho odchází. 

V současné době se o kostelnickou činnost v našich farnostech starají:

  • Vysoké Mýto – Ludmila Částková Jolana Morávková, vypomáhá Eva Loskotová a Janko Kumorek
  • Vraclav – Jan Horčička
  • Knířov – rodina Hurychova
  • Zámrsk – paní Františka Houdková a Jana Gregovská
  • Slatina – Ludmila Horáčková