Kostelníci

Kostelník (též sakristán) je člověk, který se stará o kostel a zvláště o sakristii, roucha kněží či ministrantů, obřadní nádoby apod. Kostelník chodí do kostela jako první a jako poslední z něho odchází. 

V současné době se o kostelnickou činnost v našich farnostech starají:

  • Vysoké Mýto – Ludmila Částková, vypomáhá Eva Loskotová a Radka Blajdová
  • Vraclav – Jan Horčička
  • Knířov – rodina Hurychova
  • Zámrsk – paní Houdková a Jana Gregovská
  • Slatina – Ludmila Horáčková