Misijní klubko

Misijní klubko je určeno především mladším dětem, kteří se snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.  Misijní klubko patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.

Ve Vysokém Mýtě se nyní misijní klubko pravidelně neschází, ale několikrát do roka organizujeme v kostele misijní jarmark např. při příležitosti misijní a radostné neděle, kde prodejem výrobků podporujeme Papežské misijní dílo dětí. 

Více info o misijních klubkách se dozvíte zde.