Misijní klubko

Misijní klubko je určeno především mladším dětem, kteří se snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.  Misijní klubko patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.

Ve Vysokém Mýtě se této činnosti věnuje paní Marie Motyčková (tel. 731 598 857), která pravidelně s dětmi vyrábí výrobky, které jsou prodávány na misijním jarmarku v kostele např. při příležitosti misijní a radostné neděle. 

Více info o misijních klubkách se dozvíte zde.