Setkávání nad liturgickými texty následující neděle

Každou středu po mši sv., tj. v cca 18.10, se setkává na faře ve Vysokém Mýtě skupinka s P. Janem Kunertem a společně se zamýšlí nad liturgickými texty následující neděle.