Setkávání nad liturgickými texty následující neděle

V době školního roku se každou středu po mši sv., tj. v cca 18.45, se setkává na faře ve Vysokém Mýtě skupinka, která se společně zamýšlí nad liturgickými texty následující neděle.