Setkávání seniorů

Zpravidla jednou za měsíc ve čtvrtek po ranní mši sv. zveme nejen seniory na faru na společnou snídani a povídání. Pro více informací můžete kontaktovat paní Ludmilu Částkovou (tel. 725 306 704).