Setkávání seniorů

Senioři se setkávají na faře zpravidla jednou za měsíc na společné povídání. Pro více informací můžete sledovat informace v ohláškách či kontaktovat paní Ludmilu Částkovou (tel. 725 306 704). Seniorům v naší farnosti věnuje také paní Jana Smělá (tel. 723 115 090).