Světélko

Světélko z. s. , které má své sídlo na adrese Římskokatolické farnosti-děkanství Vysoké Mýto, vzniklo v roce 2009. Jeho posláním je podpora a vzdělávání dětí a mládeže, pro které vytváří volnočasové programy zaměřené zvláště na neorganizované děti a mládež. Světélko pracuje i s minoritami.

Pravidelně organizuje akce pro romské děti jako např. vánoční besídku, letní opékání na knířovské faře či různé výlety a poutě. Předsedou Světélka je nově P. Pavel Mistr (tel. 728 185 336), ale zakladatelkou a první předsedkyní je paní Jaroslava Jílková.

Na akce pořádané Světélkem můžete přispět na sbírkový účet Světélka 123-1063310297/0100. Děkujeme za podporu.

Související příspěvky: